LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter. LRF bygger kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuder medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster.

Verksamheten bedrivs i bolagsform. Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, är moderbolag till ett antal affärsdrivande dotterbolag med en sammanlagd omsättning på 1,85 miljarder kronor och cirka 1 700 anställda.