höstbilder i skogen i Byske, Västerbotten

Infografik

Här finns infografik som på ett enkelt sätt förklarar styrkan med det gröna näringslivet. På instagram finns vi under @lrfsverige. Taggar du ditt facebookinlägg med #vifårlandetattväxa kan det delas vidare på LRF riks facebookkonto och på twitter.

Jordbruket skapar många nya jobb. Om jordbrukets produktionsvolym växer med 2 procent per år fram till 2030 skapas sammanlagt det 45 180 nya jobb.

Jordbruk skapar jobb

Jordbruket skapar många nya jobb. Om jordbrukets produktionsvolym växer med 2 procent per år fram till 2030 skapas det sammanlagt 45 180 nya jobb. #vifårlandetattväxa

Ladda ner
 Hela 70 procent av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder. Detta trots att hälften av den mat vi äter är producerad i Sverige. Om vi åt mindre importerad mat och mera svensk skulle klimatpåverkan minska markant.

Miljön betalar priset för billig import

70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder. Detta trots att 50% av maten vi äter är producerad i Sverige. #vifårlandetattväxa #väljsvmat

Ladda ner
Sammanlagt är det drygt 180 000 jobb som ligger fördelade över hela Sverige. Med en god tillväxt kan det bli ytterligare 50 000 till 2030.

Gröna näringslivet ger jobb

Sammanlagt är det drygt 180 000 jobb som ligger fördelade över hela Sverige. Med en god tillväxt kan det bli ytterligare 50 000 till 2030. #vifårlandetattväxa

Ladda ner
Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark – det goda ägandet – bidrar med klimatnyttor, biologisk mångfald, öppna landskap, hållbar mat, skogsråvaror och energi samt skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Det goda ägandet ger utveckling

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark – det goda ägandet – bidrar med klimatnyttor, biologisk mångfald, öppna landskap, hållbar mat, skogsråvaror och energi samt skapar tillväxt och arbetstillfällen. #vifårlandetattväxa

Ladda ner