Centrum för Näringslivshistoria har över 30 års erfarenhet av att ta hand om 7 000 svenska företags historiska material, från 1700-talet fram till idag. I samlingarna i Ulvsunda finns idag 60 000 hyllmeter med material. Förutom dokument ordnar CfN fem miljoner bilder, filmer, hundratusentals ritningar och tiotusentals föremål och reklamprodukter.

CfN har på uppdrag av LRF medverkat till  informationen om LRFs historia  utifrån det arkivmaterial som finns deponerat hos CfN – ett utmärkt sätt att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda, forskare, studenter och historieintresserad allmänhet. Mer om Centrum för Näringslivshistoria. 

Besök i forskarsalen sker efter överenskommelse med CfN, som förmedlar förfrågningar till LRF som ger tillstånd till forskning. Det finns drygt 2 000 hyllmetrar med dokument, affischer, bilder, filmer och föremål.

Den som är van att forska i arkiv kan själv titta i dokumentarkivet på denna sida. Den som inte är van eller har allmänna funderingar är välkommen att kontakta Centrum för Näringslivshistoria och få hjälp.

Medlemmar och anställda i LRF och i dotterbolag till LRF har möjlighet att få hjälp av Centrum för Näringslivshistoria när det gäller arkivfrågor. Det gäller alla former av återsökningar och research i de deponerade arkiven men även konsultation och rådgivning kring historiskt material, exempelvis att värdera och styra dagsaktuella dokument samt analog eller digital lagring. LRF är även intresserade av att samla in avdelningarnas egna historier.

Jan de Woul anställdes av LRF 1974 och hade ett antal chefsbefattningar inom förbundet. Efter pensioneringen 2007 sammanfattade han LRFs insatser från 1971 till 2006. Många av hans texter och tabeller finns publicerade på denna webbsida. Från 2007 har uppgiften övertagits av Peter Lundberg. Läs sammanställningen Händelser och fakta 1971–2011.

Besök gärna Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia med forskningsbibliotek.