Medlem och organisation

1971 är det första verksamhetsåret med det nya LRF. Sigge Oscarsson är ordförande och Harald Håkansson VD. Den första riksförbundsstämman hålls i Helsingborg.

Stämman skickar telegram till Konungen (Gustav VI Adolf) vari den framför sin underdåniga hälsning.

20 000 bönder samlas till möte i Jönköping för att demonstrera för bättre villkor. Jordbruksministern Eric Holmqvist kritiseras hårt.

LRF tillsätter en forskningsberedning.

Den nya tidningen Land/Land Lantbruk som ersätter Jordbrukets Föreningsblad utkommer. Tidningsavdelningen ger i övrigt ut Lantmannen, Annonsblad till tidskrift för lantmän (sedermera ATL) och Nya Perspektiv.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 155 364 och den brukade arealen 3 032 tusen hektar.

Regeringen avvisar medlemskap i EEC och stor oro utbryter för att jordbruket skall säljas ut i de fortsatta förhandlingarna mellan EEC och EFTA.

Förhandlingar inleds med staten om priserna på jordbrukets produkter. En Saco-konflikt med total lockout stoppar tillfälligt förhandlingarna. Ett treårigt avtal med sedvanligt inflationsskydd träffas att gälla från 1 juli. Det beräknas höja priserna med totalt 1,2 miljarder under perioden.

En debattbok, Djurfabriken av Barbro Soller, ifrågasätter den gällande socialdemokratiska politiken att jordbruket måste fortsätta rationalisera. Även veterinärerna är kritiska till utvecklingen.

De första avbytarna utbildas på Kvinnersta lantbruksskola.

En storm i norra Sverige fäller en och en halv årsavverkning i Västerbotten och delar av Norrbotten.

Årets spannmålsskörd blir rekordstor, men skapar också problem för regleringsekonomin.

Kooperation och marknad

Grodden blir den nya symbolen för SLR och samlingsnamnet blir Lantmännen.

Ägghandelsförbundet och Slakteriförbundet bildar fågelslakteriföretaget Kronfågel.

Mjölkcentralen blir ensam ägare till Semper.

Bränneriindustrin centraliseras från 50 till 2 fabriker, Gärdsbränneriet och Tomelilla brä

Författare: Jan de Woul