Medlem och organisation

Omställningsprogrammet i 1990 års livsmedelspolitiska beslut kräver stora administrativa arbetsinsatser från medlemmarna och LRF.

Stödutbetalningarna försenas kraftigt vilket leder till stora påfrestningar för jordbrukarna.

LRF genomför en bred annonskampanj för att protestera mot riksdagens beslut att sänka gränsskyddet med 10 % vilket direkt sänker prisnivån på jordbrukets produkter. Kampanjen renderar LRF senare ett Guldägg för bästa reklamkampanj.

LRF startar en skriftserie, Perspektiv Europa, som skall informera om EG och nyhetsbrevet Internationella Perspektiv som speglar internationella händelser inom jord- och skogsbruket.

Fem servicebolag Syd, Sydöst, Väst, Öst och Nord bildas. Servicebolagen övertar de arbetsuppgifter som legat på servicefilialerna.

Arbetsutskotten i LEAB, ideella föreningen och u p a-föreningen försvinner. LEAB-styrelsen bantas till fem ledamöter plus fackliga representanter.

LRF arrangerar NBCs generalförsamling i Linköping.

Jordbruks- och näringspolitik

Regeringen ansöker om medlemskap i EG den 1 juli.

En borgerlig regering tillträder efter höstens val. Karl-Erik Olsson efterträder Mats Hellström som jordbruksminister.

Beslut fattas om att stödet till sockerbruken på Öland och Gotland skall upphöra efter en övergångsperiod. Mörbylångabruket läggs ner.

Konkurrensutredningen presenterar ett delbetänkande där bland annat marknadsdelning bör förbjudas liksom all gemensam finansiering av förluster vid export.

Ekonomi och affärer

LRF bildar Lantbrukarnas Stiftelse för Internationellt Bistånd (Sveriges Bönder Hjälper) för att administrera insamlade medel och SIDAs femdubblade stöd till Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

LUI och Företagsjuridiska byrån bryts ut ur LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co) och bildar eget bolag respektive integreras i Sektor Föreningsföretag.

Ett captivebolag, LRF Re AG etableras i Zürich, Schweiz för att hantera försäkringsmässiga förpliktelser.

LRF och Lantmännen startar Farmar Energi HB som skall ge råd till lantbrukare som vill starta lokala energibolag.

LRF, Miljöbyggarna och Spira Invest skapar Svensk Markservice AB

Kooperation och marknad

Regionala konferenser hålls för att stimulera den kooperativa debatten ”Idédebatt 91”. En kooperativ skriftserie startas, Klara Perspektiv.

LRFs konsumentpolitiska aktiviteter samlas under den gemensamma beteckningen Maten i Centrum.

Författare: Jan de Woul