Medlem och organisation

1995 är det första året med EU-regler och betydande arbete läggs ner på mjölkkvoter, arealkartor, LFA-stöd (Less Favoured Areas) mm.

Arbetet med På väg-programmet intensifieras med nya länsvisa På väg-ledare och LRFs miljöhusesyn.

Fyra stormöten hålls i Halmstad, Umeå, Visby och Örebro för att protestera mot regeringens sätt att implementera den nya jordbrukspolitiken. En extra riksförbundsstämma hålls i Stockholm för att behandla EU-avtalet. Mona Sahlin medverkar. Stämman beslutar genomföra en budkavle genom landet.

För att underlätta rekryteringen av förtroendevalda införs ett system med mentorskap.

Aktiviteten Grindslanten genomförs för att få fortsatt statligt stöd till enskilda vägar.

Hans Jonsson utses till ny förbundsordförande efter Bo Dockered.

Tillsammans med branscherna satsas stort på bevakningen i Bryssel och som mest arbetar 14 personer på kontoret. LRF Media och LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co) har var sin medarbetare.

Hans Jonsson utses till vice ordförande i COPA och Olle Hakelius till vice ordförande i COGECA.

En SIFO-undersökning av LRF-medarbetarnas syn på företaget, cheferna och arbetet görs.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 87 305 och den brukade arealen 2 767 tusen hektar.

En strid om särskild fastighetsskatt på jord- och skogsbruket leder till att regeringen efter överenskommelse med centern drar tillbaka förslaget.

LRF kritiserar regeringen för att inte utnyttja hela EU-stödet. Under året ökar dock ramen för miljöstöd med 700 mkr till 1500 mkr. Även LFA-stödet till södra Sverige ökar.

Ekonomi och affärer

Elmarknaden avregleras och LRF och Lantmännen beslutar bilda ett gemensamt elhandelsbolag.

Problemen att finansiera avbytarverksamheten ökar ytterligare och nya strukturella grepp tas för att rädda verksamheten.

LRF förvärvar samtliga aktier i Jordbrukets Provkök från övriga ägare inom lantbrukskooperationen (SMR, SS, SLR, TRF, SPOR och Kronägg).

Sånga Säby Kurs & konferens får en internationell miljöutmärkelse i konkurrens med andra hotellföretag i världen.

Kooperation och marknad

En kooperativ idéoffensiv genomförs och stämman beslutar om en översyn av de kooperativa grundsatserna.

Flera konkurrensutredningar som berör kooperationen tillsätts.

Utställningen ”Smaka på Sverige” invigs i Måltidens hus i Grythyttan.

Författare: Jan de Woul