Medlem och organisation

Efter ett omfattande rådslag fastställer riksförbundsstämman en vision för LRF 2005. Medlemsnytta definieras som Inflytande – Lönsamhet – Gemenskap.

Riksförbundsstämman antar LRFs EU-positioner i olika frågor.

BSE, galna ko-sjukan, drabbar Storbritannien hårt och påverkar negativt även de svenska nötköttspriserna.

Sperma från köttrasen Belgisk blå importeras och LRF tar tillsammans med andra aktörer på den svenska marknaden avstånd från användningen.

Den första ”Hästriksdagen” hålls och manifesterar hästens betydelse i jordbruket och samhället.

LRF deltar i mässan Kvinnor Kan i Karlskrona.

Styrelsen beslutar genomföra en medlems- och marknadsoffensiv där länsförbunden ges ett tydligt uppdrag att tillsammans med lokalavdelningarna ansvara för medlemsrekryteringen.

Hans Jonsson utses till ordförande i den europeiska bondeorganisationen, CEA.

En ny medlemskategori, landsbygdsmedlem, beslutas av riksförbundsstämman.

Internet och intranät får sitt genombrott i en stor satsning på IT inom LRF-sfären.

Politik och samhälle

I regeringsförklaringen fastslås att jordbruket är en framtidsnäring. Miljöprogrammet utökas i budgeten med 600 mkr och ett investeringsstöd införs.

Lantbrukets energi- och miljöskatter uppgår till 1 700 mkr vilket ger en klar konkurrensnackdel jämfört med Danmark. Den Björkska utredningen tillsätts för att belysa problematiken.

LRF stödjer finansiellt det principiellt viktiga renbetesmålet i Härjedalen.

LRF ställer sig positiv till en svensk anslutning till EMU.

Ekonomi och affärer

Konsultbolaget Miljöledarna startas. Bolaget skall arbeta med bland annat miljöledningssystem och är ett exempel på ett allt aktivare miljöarbete inom LRF och lantbruket.

SwedeAgri AB bildas med uppgift att arbeta med bistånd och utveckling i framförallt Östeuropa.

LRF blir ägare till 91 % i Agrokraft som inleder sin verksamhet under året.

LRF Media avvecklar sin reklambyrå Media Nova. Tidningen Gods och Gårdar lanseras.

Kooperation och marknad

75 mkr avsätts för marknadsåtgärder och affärsstödjande projekt till lantbrukskooperationen.

Ägarforum med företrädare för de större lantbrukskooperativa företagen bildas under ordförandeskap av Hans Jonsson. Initialt startas 13 olika projekt.

Södra Skogsägarnas virkeshandel ifrågasätts av Konkurrensverket som vill olagligförklara samverkan. F d statssekreteraren Sture Åström, presenterar en starkt kooperationsfientlig utredning om konkurrensen i livsmedelssektorn.

Den första kvinnliga kocktävlingen genomförs under namnet Wilhelmina där LRF är huvudarrangör.

Författare: Jan de Woul