Medlem och organisation

Förslagen i LRFs etableringsutredning antas av styrelsen och presenteras för stämman.

Stämman antar en policy för genteknik och en genteknisk kommitté bildas. Vidare lägger stämman fast LRFs syn på regionalpolitiken och landsbygdsutvecklingen.

Utmärkelsen Årets lokalavdelning instiftas. Sörbygdens LRF-avdelning blir den första som får 25 000 kr på riksförbundsstämman.

LRF beslutar teckna en kollektiv liv- och olycksfallsförsäkring för alla medlemmar från 1998.

Samtliga länsförbund ansluts till ett nytt nätverk och får därmed snabb och säker kommunikation.

Beslut fattas om att avveckla de fyra regionala servicebolagen.

Politik och samhälle

Riksdagen beslutar ge möjlighet för lantbrukare att få arbetslöshetsersättning. LRF blir medlem i Småföretagarnas Arbetslöshetskassa.

Den Björkska utredningen ”En livsmedelsstrategi för Sverige” presenteras. Den parlamentariska KomiCap-utredningen föreslår en långtgående avreglering av CAP-systemet.

Riksdagen beslutar utöka miljöprogrammet med 700 mkr, bland annat skall generell vallersättning skall utgå till jordbruket.

Ett treårigt ramavtal om utsädesavgifter på hemma- och legorensat utsäde träffas.

En jaktpolitisk utredning presenteras och en särskild rovdjursutredning tillsätts för att klara ut jakt- och ersättningsfrågor.

En stor antibiotikakonferens hålls i Bryssel där LRF spelar en framträdande roll.

Den första samlade miljöredovisningen av svenskt lantbruk tas fram av LRF och Statistiska Centralbyrån.

Ekonomi och affärer

LRFs Östersjöprojekt startas med uppgift att kartlägga framtida utvecklings- och affärsmöjligheter runt Östersjön.

Ett särskilt riskkapitalbolag SwedeAgri Invest startas för att delfinansiera affärsprojekt inom LRF-sfären.

Tillsammans med Slakteriförbudet, Lantmännen och KF Invest köper LRF den börsnoterade livsmedelskoncernen Spira som ändrar namn till Spira Intressenter AB.

Skogs- och lantbrukshälsan fusionerar med LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co).

LRF stödjer finansiellt Grythyttans gästgiveri och blir delägare i fastighetsbolaget (FAGA) som äger gästgiveriet och Måltidens Hus.

Folkhögskolan på Sånga Säby (Alma folkhögskola) flyttar till lokaler i Stockholm.

Kooperation och marknad

Genom ändring av föreningslagen blir det möjligt att genomföra insatsemissioner i föreningsföretagen.

Regeringen beslutar om skattebefrielse för etanol under tiden 1997-2003. Agroetanol kan därmed besluta bygga den planerade anläggningen i Norrköping.

FöreningsSparbanken och Sparbanken går samman.

Författare: Jan de Woul