Medlem och organisation

LRF Ungdomen inleder sin första IT-stämma som pågår kontinuerligt under året.

LRF Ungdomen har 13 890 medlemmar och LRF Kvinnor 38 000.

Extrem torka drabbar många bönder i stora delar av landet.

Ett gårdsanpassat kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem presenteras.

Jordbruksverket beslutar och verkställer en avlivning av ett antal omärkta nötkreatur i Ljungskile.

Skaraborgs Skogsägare ek för avvecklas efter en ekonomisk och ledningsmässig kris. LRF och Skogsägarnas Riksförbund garanterar medlemmarnas virkeslikvidfordringar på Skaraborgs Skogsägare. Verksamheten övertas av Södra Skogsägarna.

LRF och Skogsägarnas Riksförbund går samman. LRF Skogsägarna blir namnet på en ny enhet inom LRF. LRFs Skogsägardelegation med representanter för samtliga skogsägarföreningar inrättas.

LRF blir miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9002 och ISO 14002 av Det Norske Veritas.

Ägarforumprojektet ”Använd Hela Kompetensen”, som skall stärka kvinnornas roll i organisationen startas.

LRF avsätter 20 mkr av återbetalade pensionsmedel för kompetensutveckling av medarbetarna.

Uppgörelse träffas med HTF och Saco om utveckling av den fackliga representationen i LRFstyrelsen.

Politik och samhälle

Skatten på el tas bort och skatten på eldningsolja sänks så att jordbruket får samma villkor som industrin.

Hans Jonsson och 1 500 bönder överlämnar 250 000 namnunderskrifter till Göran Persson med krav på stärkt konkurrenskraft för Sveriges Bönder.

Ekonomi och affärer

Sånga Säby Kurs & Konferens blir det första Svanenmärkta tjänsteföretaget i Sverige.

Investeringar om 500 mkr görs i HK Ruokatalo, Sokolow/Farmfood och Sardus.

Sweden Food and Forestry KK startas i Japan för att marknadsföra svenska livsmedel och skogsprodukter.

LTF och Landia Skadeförsäkringsaktiebolag går samman i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag.

Skapa Matglädje (f d Jordbrukets provkök) avvecklas och del av verksamheten överlåts till LUI Marknadsinformation.

LRF Media och TV4 startar tidningen Äntligen hemma.

Juridiska byrån avvecklas och all juridisk kompetens samlas i LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co).

Utvecklingsfonden Innova startas med 10 mkr i kapital. Innova skall satsa på utvecklingsprojekt på gårdsnivå.

Kooperation och marknad

En undersökning visar att 94 % av befolkningen har stort förtroende för mat från Sveriges Bönder.

Exporten till England kvalitetssäkras genom systemet Swedish Farm Assured (SFA).

Göran Persson tar det första spadtaget i byggandet av etanolfabriken i Norrköping. LRF svarar för hälften av investeringsbeloppet 460 mkr.

Södras nya sågverk i Mönsterås invigs.

Swedish Meats bildas och all industriverksamhet sammanförs medan ägarföreningarna finns kvar. Scan Foods som är en fusion mellan Scan HB och Scanfood Djupfryst startar 1 januari.

Arlas medlemmar säger ja till samgående med det danska MD Foods.

Det svenska kocklandslaget under ledning av Gert Klötzke tar första pris i matlagning i Basel.

Den svaga lönsamheten i Mellanskog Industri AB föranleder LRF att genom finansiella garantier och omvandling av lån stärka den ekonomiska situationen.

Författare: Jan de Woul