Medlem och organisation

”LRF i medlemmens vardag” lanseras som LRFs förhållningssätt till den enskilda medlemmen.

Stämman beslutar i enlighet med Färdplanen att lägga fast målsättningen 180 000 individmedlemmar i LRF till år 2010.

Vildsvinsstammens starka tillväxt och därmed ökade skador för jord- och skogsbruket blir en av de stora frågorna på stämman, som också antar en handlingsplan för vildsvinsförvaltning.

Stämman beslutar att en bred diskussion skall föras i hela LRF-organisationen om CAP efter år 2013.

Kraftsamling 2010 består av 25 huvudprojekt som löpande utvärderas och följs upp.

I november hålls en konferens på Älvsjömässan för samtliga medarbetare i LRF-koncernen; den första i sitt slag.

En översyn resulterar i att LRF fortsätter att dela ut förtjänsttecknen Guldnålen och Silvernålen.

Elisabeth Gauffin väljs till vice ordförande i IFAP och Christer Segerstéen till ordförande i CEPF, det europeiska familjeskogsbrukets organisation.

LRF samlar in rekordbidraget 3,7 miljoner kronor till Kooperation Utan Gränser, som under året flyttar sitt kansli till Franzéngatan 6.

Politik och samhälle

Jordbrukets och framför allt nötkreaturens klimatpåverkan diskuteras intensivt i den allmänna debatten.

LRFs kontakter med EU-kommissionen leder till att Jordbruksverket ändrar beslutet att stoppa utbetalningar av EU-stöd till tusentals nötköttsproducenter.

Antalet träd i svenska betesmarker blir en stor fråga, då EU-regelverkets definition inte är anpassad till hur svenska betesmarker ser ut.

LRF sammanställer sina prioriterade näringspolitiska frågor i dokumentet ”Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande i de gröna näringarna”.

En dialog förs med WWF om Östersjöfrågorna.

Ett utbrott av djursjukdomen blåtunga i Halland leder till att 900 000 djur vaccineras.

Ekonomi och affärer

Internationell finanskris.

LRF Media förvärvar tidningsförlaget TTG Sverige AB.

LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co) firar 90-årsjubileum, omsätter 1 miljard kronor och gör en rekordstor vinst på 63 miljoner kronor.

Kooperation och marknad

Danish Crown blir efter förvärvet av KLS organisationsmedlem i LRF.

Regeringen tillsätter en utredning för att se över Föreningslagen. LRF har en expert i utredningen.

Konkurrensen hårdnar mellan de kooperativa mejeriföretagen på den svenska marknaden.

Middagstipset i TV4, ett samarbete mellan LRF och ICA, lyfter fram svenska mervärden och får mycket höga tittarsiffror.

Författare: Peter Lundberg