Antalet 31 december 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Lokalavdelningar  1 792 1 770  1 748  1 733  1 725  1 741
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  26 26  26 26 26 26
Medlemmar  131 088 132 660 133 787 137 078 140 659 145 145
Lantbruksmedlemmar  121 710 122 860 123 378 125 352 126 119 113 929
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  9 378 9 800 10 409 11 726 14 540 31 216
             
   1977 1978 1979 1980 1981 1982
Lokalavdelningar  1 705 1 698 1 692 1 684 1 675 1 650
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  26 26 26 26 26 26
Medlemmar  147 655 150 410 151 600 151 343 150 038 150 377
Lantbruksmedlemmar  128 993 130 311 131 900 131 922 130 290 130 036
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  18 662 20 099 19 700 19 421 19 748 20 341
             
   1983 1984  1985  1986  1987  1988 
Lokalavdelningar (ingen uppgift)  1 650   1 650   1 650   1 650   1 650   1 622
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  26 26  26 26 26 26
Medlemmar  153 559 157 032 155 383 151 329 147 664 144 996
Lantbruksmedlemmar  131 833 133 768 132 056 128 176 124 501 121 361
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  21 726 23 264 23 327 23 153 23 163 23 680
             
   1989 1990 1991 1992 1993  1994 
Lokalavdelningar  1 559 1 559 1 500 1 500 1 500  1 450 
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  26 26 26 25 25  25 
Medlemmar  145 090 143 278 136 554 130 393 126 394  126 434 
Lantbruksmedlemmar  120 840 118 968 111 609 106 007 101 739  103 485 
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  24 250 24 310 24 945 24 386 24 655  22 949 
             
   1995 1996  1997  1998 1999  2000 
Lokalavdelningar  1 450 1 375 1 350  1 350 1 350  1 295 
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  25  25 25 24 24  21 
Medlemmar  123 256 120 165 122 233 127 148 134 771  143 711 
Lantbruksmedlemmar  100 650 97 441 88 015 88 361 90 439  97 463 
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  22 606 22 724 34 218 27 363 28 525  25 887 
Landsbygdsmedlemmar        11 424 15 807  20 361 
             
   2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lokalavdelningar  1 285 1 265 1 250 1 244 1 217 1 192
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  21 21 21 19  19  19
Medlemmar  150 120 152 323 157 002 159 491 163 662 165 838
Lantbruksmedlemmar  105 372 106 758 108 729 111 015 114 176 114 769
Personmedlemmar, skogsmedlemmar  26 884 26 995 27 741 26 778 26 822 27 541
Landsbygdsmedlemmar 17 864 18 570 20 532 21 698 22 664 23 528
             
   2007 2008 2009 2010 2011  
Lokalavdelningar (ingen uppgift) 1 147 1 133  1 112 1 091   
Länsförbund/ provinsförbund/regioner  19 19 19 19  17  
Medlemmar  167 743 168 677 169 762 170 631 171 807    
Lantbruksmedlemmar    115 949 115 988 116 070 116 747   
Personmedlemmar, skogsmedlemmar    28 154 28 751 29 097 29 535   
Landsbygdsmedlemmar   24 574  25 023  25 464 25 525