Vd

Harald Håkansson 1971–1977
Thorsten Andersson 1977–1989
Leif Zetterberg 1990–2003
Reinhold Lennebo 2003–2005
Karl-Gunnar Burman 2005–2009
Anders Källström 2009–2019
Anna Karin Hatt 2019–

Vice vd

Thorsten Andersson 1973–1977
Lennart Tiberg 1977–1982
Viggo Fringel 1982–1990
Kent Torwald 1993–2003
Ulf Österblom 1999–2006
Erik Svensson 2003–2005
Anders Holmestig 2011–2020

Medlemschef

Vilhelm Wessén 1971–1974
Briger Isacsson 1974–1978
Viggo Fringel 1978–1982
Olof Karlander 1982–1986
Leif Zetterberg 1986–1990
Mats Denninger 1990–1991
Karl-Gunnar Burman 1991–2005
Kristina Rådkvist 2005–2010
Petra Pilawa 2010–

Förhandlingschef

Lennart Tiberg 1970–1981
Viggo Fringel 1982–1990

Näringspolitisk chef

Olof Nilsson 1971–1976
Robert Nilsson 1976–1977
Birger Isacssn 1978–1983
Jan de Woul 1983–1987
Stig Larsson 1987–1988
Viggo Fringel 1988–1990
Jan de Woul 1990–1995
Erik Herland 1995–1999
Lars-Erik Lundkvist 1999
Annette Hellström 2000
Karl-Gunnar Burman 2000–2003
Erik Svensson 2003–2005
Kristina Rådkvist 2005–2010
Ann Henriksson 2010–

Kooperativ chef

Göran Kuylenstierna 1971–1980
Bertil Svensson 1980–1987
Jan de Woul 1987–1990
Bernt Magnusson 1990–1992
Hans Wallensteen 1992–1996

Sekretariatschef

Oscar Westerlind 1971–1978
Anders Mallmén 1978–1979
Lars-Göran Lövgren 1980–1986
Kerstin Sjövald 1986–1997
Anders A Aronsson 1997–1998
Sören Larsson 1998–1999
Jan de Woul 1999–2006
Anders Holmestig 2006
Camilla Sjölund Lundevall 2006–2010
Christoffer Rinman 2011–

Ekonomichef

Carl-Axel Holm 1971–1978
Lars Jonasson 1978–1986
Karl-Erik Nilsson 1986–1989
Monica Dahlgren 1989
Sten Lindberg 1989–1999
Lars Holmgren 1999–2010
Katarina Hedström Klarin 2010–

Personalchef

Arne Kristensson 1971–1978
Lars Wyke 1979–1987
Ada Hagström 1987–1992
Anders A Aronsson 1992–1997
Caroline Söder 1997–1998
Gyrit Fröhlén 1998–2000
Hans Dhejne 2001–2003
Anna Maria Sondell 2003–2005
Solveig Warpman 2006–2007
Lena Freijd 2007–2008
Annica Bjurfors 2010–

Informationschef

Bo Furumo 1971–1981
Hans-Olof Ramberg 1982–1995
Åsa Wickman 1995–1997
Lena Forsman 1998
Sören Larsson 1999–2000
Mats Denninger 2001–2003
Karl-Gunnar Burman 2003
Ingela Carlsson 2004–2005
Björn Brandell 2006–2008
Annichen Kringstad 2008–2010
Anders Holmestig 2010–

Författare: Jan de Woul