Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlemmar
14 Branscher 390 ekonomiska förbund 850 000 medlemskap
Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) 8 mejeriförbund
13 mejeriföreningar
120 000 
Sveriges Slakteriförbund (SS)  19 slakteriföreningar  180 000 
Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR)  19 centralföreningar och lantmannaförbund  124 000 
Svenska Ägghandlarförbundet  14 äggcentraler
1 fjäderfäslakteri 
20 000 
Branschblandad förening  Nedre Norrlands Producentförening (NNP)   
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR)  11 skogsägarföreningar  131 000 
Sveriges Jordbrukskasseförbund (SJF)  12 centralkassor
453 jordbrukskassor 
204 000 
Sveriges Allmänna Hypoteksbank (SAH)  10 hypoteksföreningar  45 000 
Svensk Husdjursskötsel (SHS)  20 seminföreningar
6 avelsföreningar 
104 000 
Sveriges Bränneriintressenter (SBI)  22 brännerier  1 500 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening (SSF)  8 stärkelseföreningar  3 000 
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR)  22 lokalföreningar
1 specialförening 
1 300 
Sveriges Oljeväxtodlares Centralföening (SOC)
Sveriges Fröodlareförbund (SFF) 
16 frö- och oljeväxtodlarföreningar  8 000

1 500 
Sveriges Betaodlares Centralförening (SBC)  7 betodlarföreningar  14 000 


Författare: Jan de Woul