Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlemmar
16 Branschorganisationer 212 ekonomiska förbund 915 000
medlemskap
Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) 24 mejeriföreningar
1 branschblandad förening
49 000
Sveriges Slakteriförbund (SS)  10 slakteriföreningar  105 000 
Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR)  19 lantmännenföreningar 107 000 
Svenska Ägghandlarförbundet    2 100 
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR)  8 skogsägarföreningar  97 000
Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF) 12 regionalbanker
409 lokala banker
407 400
Sveriges Allmänna Hypoteksbank (SAH)  10 hypoteksföreningar  49 000 
Svensk Husdjursskötsel (SHS)  20 seminföreningar
8 avelsföreningar 
50 000
Sveriges Bränneriintressenter (SBI)  1 bränneri 1 300 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening (SSF)  5 stärkelsefabriker 2 300
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR)  15 lokalföreningar
1 specialförening 
600 
Sveriges Oljeväxtodlares Centralföening (SOC) 18 oljeväxtodlar-föreningar 18 500
Sveriges Fröodlareförbund (SFF)  17 fröodlarföreningar   2 000
Sveriges Betaodlares Centralförening (SBC)  7 betodlarföreningar  9 200 
Konservväxtodlarnas Riksförbund 14 konservväxtodlar-föreningar 2 100
Sveriges Potatisodlares Riksförbund (SPOR) 21 potatisodlarföreningar
4 ekonomiska föreningar