Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlemskap
16 Branschorganisationer 173 ekonomiska föreningar 915 000
medlemskap
Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) 14 mejeriföreningar
2 branschblandade föreningar
23 500
Sveriges Slakteriförbund (SS)  8 slakteriföreningar  80 000 
Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR)  17 lantmännenföreningar
Solanum ek för
91 000

2 000
Svenska Ägghandelsförbundet    800 
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR)  10 skogsägarföreningar  87 000
Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF) 12 regionalbanker
373 lokala banker
800 000
Sveriges Allmänna Hypoteksbank (SAH)  10 hypoteksföreningar  49 000 
Svensk Husdjursskötsel (SHS)  16 husdjursföreningar
8 avelsföreningar 
34 000
Sveriges Bränneriintressenter (SBI)  1 bränneri 1 100 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening (SSF)  4 stärkelsefabriker 1 800
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR)  16 lokalföreningar
1 specialförening 
600 
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) 18 odlarföreningar 25 000
Sveriges Betaodlares Centralförening (SBC)  7 betodlarföreningar 6 700
Grönsaksodlarnas Riksförbund (GRF) ett flertal odlarföreningar  1 600 
Sveriges Potatisodlares Riksförbund (SPOR) 25 potatisodlarföreningar
1 ekonomisk förening
3 700