Medlemmar 
31 dec
1971 1972 1973 1974 1975 1976
Skåne 18 687 18 858 19 179 19 861 21 166 22 002
Halland 7 510 7 434 7 552 8 096 8 042 8 126
Kronoberg 5 818 6 109 6 195 6 460 6 551 6 714
Norra Kalmar 3 027 3 116 2 924 3 058 3 138 3 071
Södra Kalmar 4 028 3 959 3 909 3 922 3 968 4 080
Blekinge 2 619 2 648 2 708 2 741 2 752 2 816
Jönköping 7 967 8 131 8 234 8 001 8 134 8 408
Gotland 2 894 2 936 2 907 2 993  3 036 3 194
Västra Sverige 5 796 5 956 5 969 5 909 4 251 4 339
Norra Älvsborg 3 019 3 061 3 061 3 047 5 227 5 489
Södra Älvsborg 4 779 4 914 5 003 5 304 4 828 4 967
Skaraborg 8 866 8 994 8 994 9 161 9 456 9 725
Östergötland 7 646 7 745 7 988 8 104 8 256 8 376
Örebro 3 535 3 592 3 630 3 762 3 821 3 959
Södermanland 3 452 3 481 3 558 3 634 3 711 3 974
Stockholm 4 551 4 060 4 049 4 050 4 038 4 053
Uppsala 3 918 4 635 4 707 4 946 5 286 5 418
Västmanland 4 221 4 297 4 238 4 385 4 600 4 807
Värmland 3 931 3 838 3 851 3 920 3 986 4 023
Dalarna 3 005 3 220 3 307 3 379 3 508 3 673
Gävleborg 4 559 4 618 4 743  4 803   4 745 4 969
Medelpad  1 167 1 143 1 138  1 175  1 257 1 387
Ångermanland  3 836 3 830 3 901  4 108  4 271 4 567
Jämtland 3 835 3 793 3 748  3 798  3 972 3 914
Västerbotten  6 159 6 052 6 070  6 223  6 416 6 725
Norrbotten 2 263 2 240 2 224  2 238  2 243 2 369
  131 088 132 660 133 787  137 078  140 659 145 145
Förändring -2 297 1 572  1 127 3 291 3 581 4 486
             
Medlemmar 
31 dec
 1977 1978 1979 1980  1981 1982
Skåne 22 623 22 926 22 828 22 550 22 001 21 832
Halland 8 190 8 320 8 489 8 631 8 587 8 615
Kronoberg 6 709 6 772 6 732 6 658 6 310 6 421
Norra Kalmar 3 051 3 177 3 292 3 266 3 218 3 270
Södra Kalmar 4 286 4 451 4 423 4 437 4 412 4 449
Blekinge 2 890 2 932 2 921 2 886 2 888 2 959
Jönköping 8 551 8 705 8 742 8 759 8 774 8 910
Gotland 3 354 3 504 3 571 3 604 3 603 3 706
Göteborgs och Bohus 4 428 4 450 4 515 4 461 4 395 4 414
Norra Älvsborg 5 663 5 727 5 738 5 689 5 102 5 044
Södra Älvsborg 5 001 5 053 5 176 5 122 5 565 5 584
Skaraborg 9 748 9 913 9 798 9 864 9 727 9 640
Östergötland 8 536 8 629 8 569 8 397 8 384 8 378
Örebro 4 018 4 220 4 292 4 307 4 249 4 211
Södermanland 4 071 4 126 4 197 4 309 4 348 4 405
Stockholm 4 118 4 249 4 247 4 232 4 132 3 989
Uppsala 5 909 6 038 6 117 6 139 6 273 6 332
Västmanland 4 964 5 070 5 140 5 268 5 344 5 541
Värmland 4 065 4 153 4 340 4 324 4 293 4 251
Dalarna 3 680 3 771 3 815 3 870 3 911 3 970
Gävleborg 4 676 4 846 4 855 4 856 4 958 5 023
Medelpad  1 376 1 418 1 419 1 422 1 371 1 339
Ångermanland  4 559 4 604 4 534 4 426 4 228 4 175
Jämtland 3 970  4 111 4 326 4 331 4 262 4 269
Västerbotten  6 794 6 796 7 001 7 006 6 910 6 912
Norrbotten 2 425 2 449 2 523 2 529 2 593 2 738
  147 655 150 410 151 600 151 343 149 838 150 377
Förändring mot året innan 2 510 2 755 1 190 -257 -1 505 539
             
Medlemmar 
31 dec
1983 1984 1985 1986 1987 1988
Skåne 21 815 22 133 21 706 20 894 20 261 19 779
Halland 8 679 8 753 8 706 8 529 8 356 8 204
Kronoberg 6 541 6 522 6 388 6 154 6 021 5 787
Norra Kalmar 3 189 3 230 3 192 3 109 3 046 3 010
Södra Kalmar 4 698 4 873 4 819 4 696 4 592 4 534
Blekinge 2 988 3 019 2 969 2 855 2 806 2 733
Jönköping 9 119 9 335 9 396 9 284 9 132 9 056
Gotland 3 812 3 925 3 907 3 789  3 713 3 726
Göteborgs och Bohus 4 603 4 762 4 701 4 534 4 424 4 314
Norra Älvsborg 5 232 5 443 5 310 5 105 4 971 4 834
Södra Älvsborg 5 584 5 691 5 614 5 405 5 326 5 250
Skaraborg 9 811 10 068 10 004 9 992 9 804 9 751
Östergötland 8 361 8 511 8 349 8 155 7 977 7 949
Örebro 4 269 4 322 4 294 4 191 4 073 4 031
Södermanland 4 519 4 754 4 806 4 656 4 525 4 479
Stockholm 4 258 4 249 4 295 4 126 4 079 4 002
Uppsala 6 533 6 804 6 774 6 741 6 702 6 653
Västmanland 5 622 5 844 5 810 5 707 5 595 5 533
Värmland 4 654 4 724 4 642 4 552 4 393 4 189
Dalarna 4 119 4 195 4 204 4 113 4 008 4 003
Gävleborg 5 084 5 366 5 272 5 178 5 053 4 910
Medelpad  1 435 1 514 1 481 1 458 1 047 1 355
Ångermanland 4 207 4 295 4 175 3 997 3 815 3 610
Jämtland  4 449 4 486 4 442 4 335 4 123 3 999
Västerbotten  7 143 7 242 7 086 6 760 6 566 6 454
Norrbotten 2 835 2 972 3 041 3 014 2 896 2 860
  153 559 157 032 155 383 151 329 147 304 145 005
Förändring mot året innan 3 182 3 473 -1 649 -4 054 -4 025 -2 299
             
Medlemmar 
31 dec
 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Skåne  19 593 19 150 18 149 17 171 16 339 16 258
Halland  8 161 8 052 7 717 7 405 7 234 7 266
Kronoberg  5 686 5 693 5 296 5 067 4 947 4 984
Norra Kalmar   3 054 3 044 2 878 2 807 2 701 2 680
Södra Kalmar  4 554 4 437 4 192 4 032 3 993 4 080
Blekinge  2 775 2 748 2 599 2 509 2 482 2 584
Jönköping  9 100 9 040 8 670 8 344 8 127 8 350
Gotland  3 759 3 707 3 586 3 506 3 551 3 506
Göteborgs och Bohus  4 272 4 158 3 914 3 723 3 685 3 605
Norra Älvsborg 4 859 4 807 4 620 4 430 4 375 4 361
Södra Älvsborg 5 235 5 151 4 799 4 657 4 604 4 621
Skaraborg 9 868 9 828 9 452 9 111 8 886 8 985
Östergötland 7 976 7 820 7 490 7 238 7 022 7 146
Örebro 4 041 3 960 3 751 3 534 3 441 3 434
Södermanland 4 457 4 414 4 186 4 012 3 907 3 876
Stockholm 4 025 4 047 3 889 3 677 3 526 3 473
Uppsala 6 739 6 608 6 398 6 208 5 982 5 925
Västmanland 5 460 5 331 5 123 4 889 4 685 4 633
Värmland 4 166 4 132 3 823 3 560 3 440 3 489
Dalarna 4 027 3 937 3 807 3 586 3 552 3 578
Gävleborg 4 968 4 908 4 692 4 566 4 433 4 393
Medelpad  1 377 1 383 1 319      
Ångermanland 3 578 3 516 3 280      
Västernorrland       4 275 3 938 3 880
Jämtland 4 068 4 101 3 873 3 590 3 475 3 349
Västerbotten  6 442 6 376 6 132 5 751 5 462 5 363
Norrbotten 2 850 2 930 2 919 2 745 2 607 2 615
  145 090 143 278 136 554 130 393 126 394 126 434
Förändring mot året innan 85 -1 812 -6 724 -6 161 -3 999 40
             
Medlemmar 
31 dec
 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Skåne 16 055 15 783 16 190 16 742 17 527 18 127
Halland 7 035 6 880 7 083 7 269 7 408 7 726
Kronoberg 4 940 4 807 4 777 4 905 5 037  
Norra Kalmar 2 650 2 556 2 592 2 726 2 841  
Södra Kalmar 4 051 3 945 3 875 3 997 4 078  
Blekinge 2 528 2 466 2 489 2 564 2 739  
Sydost           15 903
Jönköping 8 199 8 038 8 118 8 309 8 732 9 337
Gotland 3 396 3 306 3 385 3 437 3 615 3 740
Göteborgs och Bohus 3 523 3 462 3 512      
Norra Älvsborg 4 221 4 108 4 168      
Väst       7 962 8 501 9 029
Södra Älvsborg 4 477 4 388 4 451 4 611 4 812 5 036
Skaraborg 8 801 8 611 8 664 8 989 9 126 9 494
Östergötland 7 051 6 957 7 062 7 220 7 405 7 654
Örebro 3 331 3 244 3 341 3 521 3 709 3 838
Södermanland 3 800 3 702 3 759 3 862 4 011 4 139
Stockholm 3 366 3 275 3 394 3 564 3 929 4 227
Uppsala 5 763 5 691 5 793 5 968 6 190 6 524
Västmanland 4 515 4 402 4 416 4 540 4 588 4 726
Värmland 3 447 3 415 3 508 3 775 4 426 4 984
Dalarna 3 485 3 301 3 327 3 645 4 534 5 168
Gävleborg 4 188 4 011 4 058 4 263 4 772 5 435
Västernorrland 3 675 3 563 3 697 4 059 4 501 4 670
Jämtland   3 076 2 893 2 973 3 165 3 517 3 744
Västerbotten  5 169 4 948 5 188 5 540 6 129 7 135
Norrbotten 2 514 2 413 2 413 2 515 2 644 3 075
  123 256 120 165 122 233 127 148 134 771 143 711
Förändring mot året innan -3 178 -3 091 2 068 4 915 7 623 8 940
             
Medlemmar 
31 dec
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Skåne 19 143 19 497 19 701 20 030 20 436 20 917
Halland 7 962 8 045 8 207 8 318 8 550 8 651
Sydost 16 583 16 772 17 458 17 899 18 538 19 056
Jönköping 9 786 9 863 10 134 10 183 10 532 10 756
Gotland 3 840 3 857 3 920 3 964 3 993 4 039
Väst 9 580 9 764 10 221 10 486 10 834 11 057
Sjuhärad 5 261 5 414 5 723 5 943 6 126 6 243
Skaraborg 9 990 10 122 10 424 10 569 10 658 10 717
Östergötland 8 209 8 342 8 467 8 616 8 820 8 933
Örebro 4 132 4 220 4 441 4 547 4 683 4 730
Södermanland 4 422 4 449 4 546 4 594 4 672 4 746
Stockholm 4 534 4 692 4 839      
Uppsala 6 804 6 752 6 790      
Västmanland 4 950 5 011 5 027      
Mälardalen       16 600 16 776 16 782
Värmland 5 215 5 236 5 529 5 820 6 215 6 336
Dalarna 5 338 5 472 5 844 5 838 6 011 6 049
Gävleborg 5 397  5 417 5 737 5 763 5 843 5 906
Västernorrland 4 837 4 932 5 237 5 471 5 603 5 596
Jämtland 3 842 3 887 4 073 4 209 4 317 4 331
Västerbotten 7 163 7 372 7 352 7 266 7 440 7 411
Norrbotten 3 132 3 207 3 332 3 375 3 615 3 582
  150 120 152 323 157 002 159 491 163 662 165 838
Förändring mot året innan 6 409 2 203 4 679 2 489 4 171 2 176
             
Medlemmar 
31 dec
 2007 2008 2009 2010 2011  
Skåne  21 275 21 326 21 381 21 458 21 548   
Halland  8 667 8 703 8 707 8 689 8 658   
Sydost  19 413 19 515 19 654 19 755 19 850  
Jönköping   10 948 11 070 11 114 11 189 11 255  
Gotland  4 059 4 101 4 171 4 210 4 277  
Väst  11 174 11 313 11 489 11 540    
Sjuhärad  6 304 6 328 6 367 6 401    
Skaraborg  10 806 10 880 10 905 10 868    
Västra Götaland         29 931  
Östergötland 8 928 8 989 9 059 9 104 9 162  
Örebro 4 832 4 868 4 950 4 994 5 025  
Södermanland 4 789 4 770 4 857 4 791 4 815  
Mälardalen 16 871 16 920 17 111 17 148 17 166  
Värmland 6 439 6 531 6 570 6 596 6 665  
Dalarna 6 062 6 051 6 086 6 164 6 306  
Gävleborg 5 966 6 074 6 134 6 162 6 186  
Västernorrland 5 615 5 633 5 622 5 740 5 839  
Jämtland 4 335 4 330 4 287 4 428 4 445  
Västerbotten 7 466 7 497 7 455 7 426 7 457  
Norrbotten 3 724 3 711 3 780 3 909 4 166  
LRF Gro 70 67 63 59 56  
  167 743  168 677  169 762  170 631 171 807   
Förändring mot året innan 1 905  934  1 085  869  1 176   

 

Författare: Jan de Woul