Igelösa-Odarslövs RLF-avdelning i Skåne bildades år 1932.

Ordföranden:

1932–1952 Sigurd Bengtsson

1952–1975 Sven Erik Svensson

1975– Nils-Bertil Offesson

I vår avdelning Igelösa-Odarslövs LRF avd. har vi många dokument bevarade sedan de senaste 50 åren. Vi är en liten avdelning men vi har under denna tid varit väldigt aktiva. Tyvärr så sätter landsbygdsutvecklingen sina spår och nu sviktar medlemsantalet.

I samband med vårt 50-årsjubileum 1982 gav vi ut en liten skrift om bygdens förhållande under 50 år.

Under den svåra tiden för jordbruket på sextio- och sjuttiotalet motionerade vi om olika ämnen angående jordbruk och landsbygd. Vi har mycket dokumenterat om bygden. Jag är beredd att lämna mer information.

Inlämnat 2011-02-17 av:
Nils-Bertil Offesson
Östra Odarslöv 22592 Lund
Tel 046-98022
e-mejl: linebo@telia.com
Lokalavdelningsordförande