Tillhör Västerbottens regionförbund

Vet ej när avdelningen bildades, har dokumentation från 1970 och framåt. Avdelningen hette först Östra Stensele kring 1970 men ändrades efter några år till Stensele Östra. Man hade då troligen fler medlemmar än 2010 års notering om 51 medlemmar.

Förslag till sammanslagning med Stensele Västra avdelning kom 1995 och året därpå ett förslag på att Stensele Östra, Stensele Västra och Blaikens avdelningar skulle slås ihop. Det blev emellertid ingenting av detta kanske mest beroende ett kompakt motstånd från Stensele Östra. Vi har från Stensele Östra LRF-avdelning inte ångrat oss.

Vi har ett nära samarbete med Blåvikens LRF-avdelning i Lycksele i form av gemensamma fester och olika arrangemang. Dessutom lämnar vi årligen in ett par, tre gemensamma motioner till regionstämman.

Ordförande:

F.r.o.m   T.o.m  Namn Ort född 
1970 1973 Nils G Olsson Åskiljeby f 1916 d 2000  
1973 1976  Holger Åström Åskiljeby f 1904 d 2000 
1976 1991 Axel Johansson  Östansjö f 1919 
1991 2002  Rubert Larsson Gunnarn f 1934 
2002 2007 Stefan Stenlund Gubbträsk  f 1967 
2007-   Roland Karlsson Åskiljeby f 1967 

Några veteraner från den första tiden finns inte längre kvar i livet. Vi som nu kan betraktas som veteraner och som minns något från förr (från 80-talet och framåt) är trettitalister. Men låt oss berätta vad vi har ägnat oss åt. Från slutet av nittiotalet har vi regelbundet skrivit motioner till regionstämman över sådant som vi tycker bör uppmärksammas. Vi har till exempel protesterat mot blyförbudet. Två motioner inlämnade vid olika tillfällen har handlat om topptjänstemännens i vårt tycke orimliga löner och lönevillkor. Kanske inte så populärt men vi anser att LRF-medlemmarna då och då bör påminnas om vad vi anser vara rena missförhållanden. Vargjakten har vi motionerat om eftersom vi tycker att vargstammen är för stor. Vi anser också att åteljakt på björn bör tillåtas igen.

Vad vi också har retat oss på och som föranlett motionsskrivande är de olagliga aktioner som vissa så kallade djurvänner gör sig skyldiga till.

Motionsskrivandet till vår regionstämma kommer vi också att fortsätta med så länge det finns något att reta upp sig på.

Hur länge vi som nu är engagerade i avdelningen kan och känner oss motiverade att fortsätta med våra aktiviteter får vi se, medelåldern börjar bli hög. Hur det i framtiden går att få nya krafter som kan och vill ta vid när vi lägger av får framtiden utvisa.

Inlämnat vinter 2012
Birger Grundström
Sekreterare