Sitt ursprung hade Ewert i bonderörelsen och han var verksam som jordbrukare fram till 1951, då han inledde sin karriär som professionell illustratör i Stockholms-Tidningen. Samma år knöts han också framsynt som medarbetare till RLF-tidningen. Mellan åren 1974 och 1995 var han anställd på LAND. Av de tusen och åter tusen verk signerade EWK som producerats har en ansenlig mängd berört just lantbruk och jordbrukspolitiska frågor. Han gjorde också bokomslag och illustrationer.

EWK hade en sällsynt förmåga att skildra den lilla människan och landsbygdens frågor på ett tankeväckande sätt. EWK hade en stark konstnärlig integritet och ingen uppdragsgivare kunde beställa en bilds innehåll. Humorn var förstås hans vapen. Men det ligger mer i hans teckningar. Ibland kan innehållet vara djupare än vad det först tycks vara. Och det beror förstås på vem betraktaren är.

Sedan millennieskiftet delas EWK-priset ut årligen till konstnärer som verkar i Ewert Karlssons anda. 2009 öppnade EWK-museet på Laxholmen i centrala Norrköping där nära 2000 av EWKs teckningar finns att beskåda. Museet är en del av Arbetets Museum och förverkligades med stöd av bland annat LRF. I bildgalleriet till höger presenterar vi ett axplock av Ewert Karlssons mycket omfattande produktion. Samtliga har koppling till jordbrukspolitik i allmänhet och/eller LRF i synnerhet.

Hösten 2013 invigdes en skulptur till minne av EWK på Fullersta gård i Huddinge ibland annat f d statsminister Ingvar Carlssons närvaro. Konstnär Thomas Qvarsebo har skapat skulpturen. Läs mer om skulpturen och dess tillblivelse här.

© Ewert Karlsson / BUS 2011.
Alla konstverk av EWK som visas på LRFhistoria.se är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till web-sida, interna nätverk och mångfaldigande genom reprografiska metoder.