Får att få guldnålen skall man uppnå kvalificerad majoritet i en sluten omröstning i riksför-bundsstyrelsen. År 1996, 1999 och 2002 kvalificerades ingen för en guldnål. Endast styrelse-ledamöter fick inledningsvis ta emot guldnålen på riksförbundsstämman. Övriga mottog nålen på regionala stämmor.

230 guldnålar utdelades under RLF-tiden och under tiden 1971 - 2011 utdelas 184 guldnålar. Av totalt 414 guldnålar har fem tilldelats kvinnor.

Det flesta guldnålarna tilldelades medlemmar som varit regionalt framstående, i huvudsak på den fackliga sidan. Av 184 nålar har 128 gått till regionala företrädare. Under de senaste 20 åren har förbundsstyrelseledamöter dominerat. Tre tjänstemän har fått en guldnål, Leif Zetterberg, Håkan Hellmo och Karl-Gunnar Burman, VD i LRF, Lantmännen respektive LRF.

Författare: Jan de Woul