LRFs och LEABs arbetsutskott bestod av presidieledamöterna, ytterligare tre styrelseledamöter och de fackliga ledamöterna och suppleanterna, tillsammans cirka tolv personer. Arbetsutskotten avskaffades år 2000.

Förutom Erik Jonsson, som var Ägghandelsförbundets ordförande, har förbundsordföranden alltid hämtats från den fackliga grenen. Inledningsvis valdes också vice ordförandena ur den fackliga kretsen men från 1996 har en vice ordförande representerat kooperationen.

En kort period, 1999–2001, fanns tre vice ordförande. 2001 infördes begreppet ordförandens ställföreträdare i stället för att rangordna vice ordförandena.

Författare: Jan de Woul