Så gott som undantagslöst användes traditionella folkmelodier, företrädelsevis svenska, som förärades nya texter med drag av såväl nationalromantik som av arbetarrörelsens retorik. Nedan presenteras två av sångtexterna med tillhörande inspelningar.

Ladda ner sånghäfte (PDF)

 

RLF-marschen (lyssna)

Mel: Vägarna de skrida ... (trad.)
Text: "Brandfacklan"

Hör, hur ropen skalla, sluten eder alla
samman i ett skyddande och starkt förbund
Söner utav jorden, nu är tiden vorden,
bygg din framtidsborg på enighetens grund
Länge ha vi gått i splittrad trupp,
nu är tid för jordens folk att vakna upp

Dagarna bli tunga, tidens klockor sjunga:
sluten eder samman kring vår klass' standar
Kom till dina fränder, känn hur hårda händer
mötas under kampen för sitt stånds försvar
Länge ha vi gått i splittrad trupp,
nu är tid för jordens folk att vakna upp

Kom från norr och söder, kom och hjälp oss bröder,
värna och förvalta fädrens stolta arv
Hjälp oss att bevara jorden åt den skara
som på fosterlandets jord kör plog och harv
Länge ha vi gått i splittrad trupp,
nu är tid för jordens folk att vakna upp

Fram till seger, bondeskaror ... (lyssna)

Mel: Upp kamrater! Stort är målet (J.D. Sankey)
Text: Georg Nyblom

Ej för krigiskt värv allenast höves kraft och mod
Odlarbragder också fordrat bondens svett och blod
Tröttna icke bondeskaror fast vår kamp syns svår
Liknöjdheten måste vika se'n är segern vår

Söndrade vi hjälplöst falla - enade vi stå
Hand i hand en orädd skara, vem kan se'n oss slå?
Enig vilja ingen tvekan, landets väl går först
Den, som aldrig ser tillbaka i vår krets är störst

Bondehär, förtröttas icke - än så är det tid
Intet som är värt att vinna vinns förutan strid
Fram till seger, fram till seger är vårt lösenord
Sveriges bönder jämt försvarat hem och fosterjord