Därefter faller antalet medlemmar till 120 000 år 1996. LRFs riksförbundsstyrelse fattade då det strategiska beslutet att på alla sätt söka vända medlemsutvecklingen och en exceptionell ökning sker därefter varje år.

År 2006 var medlemsantalet nästan 166 000. Personmedlemmarna har ökat till 27 500 och landsbygdsmedlemmarna som introducerades 1998 uppgår till drygt 23 500. Medlemsökningen har fortsatt åren efter 2006, men ökningstakten har planat ut. Målet för LRF är 180 000 medlemmar.