Upphovsrätt / Copyright

LRFs historia Centrum för Näringslivshistoria och LRF
Texter Författarna och Centrum för Näringslivshistoria
Bilder LRF och respektive upphovsrättsinnehavare
EWK-bilder Publicerade med tillstånd från BUS
Registermaterial Centrum för Näringslivshistoria
Design Winston DC
Teknisk plattform Winston DC

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta LRF.

Användning

Verksamma inom LRF får i arbetet använda material från ”LRFs historia”. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör LRF eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte arbetar inom LRF och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om LRFs historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33  Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm
Tel vx: 0771-573 573
Kontaktperson: Anna Lundell
E-post: anna.lundell@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se