I februari 1917 hade Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildats och året efter köptes fastigheten Hägern Större 11 på Klara Östra Kyrkogata för 340 000 kronor. Man flyttade in hösten 1919. Dessförinnan hade man bott under tämligen besvärliga förhållanden vid Norrmalmstorg, Munkbron och från 1918 på Västra Trädgårdsgatan 7.

Fram till det att SAL köpte och flyttade in i ”gamla Bondtolvan” innehöll fastigheten privatbostäder. Det fem våningar höga huset uppfördes under 1880-talet av mur- och byggmästaren Evald Thavenius, som själv bodde lite längre upp på gatan. En period ägdes och beboddes adressen av Sveriges förste statsminister Louis de Geer. Då SAL köpte fastigheten ägdes den av arvingarna till bokförläggaren och grosshandlaren Carl Albert Larsson.

Flott kontor

Det har beskrivits att ”Gamla Bondtolvan”, även efter att ha blivit kontorslokaler 1919, behöll sin karaktär av gammal högreståndsbostad. ”Representationsvåningen en trappa upp hade balkong med tre rum i fil åt gatan. Där innanför, med fönster åt gården, låg den tidigare matsalen, som inretts till sammanträdesrum åt styrelsen. Där var även biblioteket inrett”.  Men huset innehöll naturligtvis också mindre rum, inträngda prång och skrubbar. Den dåvarande redaktionssekreteraren för Landtmannen,Anders Bjelle, hade ett av dessa rum under sin första tid på SAL och har efteråt berättat: ”Utsikten från mitt blygsamma skrivbord var bakgårdens på den tiden vanliga, det vill säga den långa nödvändiga raden av spjälventilerade dörrar.”

Allteftersom verksamheten och organisationen växte blev också lokalerna otillräckliga. Flera gånger under årens lopp diskuterades möjligheten att köpa en ny större fastighet men utan att planerna förverkligades. Istället löstes lokalproblemet tillfälligt med tillbyggnad av en extra våning på huset och genom att delar av verksamheten flyttade till andra adresser i staden. Att sprida verksamheten på det här sättet och ha avdelningar på olika håll, hade naturligtvis sina nackdelar och kanske ännu mer manade till en permanent lösning.

Så småningom kunde drömmen om ett ”Jordbrukets hus” förverkligas och det hade man de omtalade Klararivningarna att tacka för. Under 1950- och 60-talen revs flera av de gamla husen i citykvarteren och i mitten av 1950-talet hade turen kommit till Klara Östra Kyrkogata. Husen motBrunkebergsgatans håll, där bland andra Svenska Läkaresällskapet än i dag har sina lokaler, klarade sig, medan fastigheterna närmast Klarabergsgatan revs.

Flytt till glaskub

Under de fyra år då ”Nya Bondtolvan” byggdes hade Sveriges Lantbruksförbund – nytt namn efter en omorganisation 1940 –huvuddelen av sin verksamhet på Torsgatan 4. 1959 kunde man flytta in i den nybyggda ”glaskuben” som fick det officiella namnet ”Böndernas hus” där det låg på Klara Östra Kyrkogata. En gata som även skämtsamt kallades Bond Street (Berömd shoppinggata i London).

Under 2000 såldes fastigheten till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. LRF stannade kvar ytterligare några år som hyresgäst innan styrelsen ”under stor vånda” beslutade att flytta till nya lokaler på Kungsholmen. Fastigheten står kvar – med nya hyresgäster.

Författare: Lisa Qviberg