Under regleringstiden hade mäktiga Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, styrt och ställt i mejeribranschen. I den nya verkligheten skulle branschorganisationen i stället arbeta på uppdrag av företag i branschen.

”SMR skulle utföra tjänster som enskilda företag inte klarade eller som SMR ansågs klara bättre”, berättar Sven Malmström, SMR:s sista vd.

Från ko till konsument

Parallellt fanns Svensk Husdjursskötsel, SHS, riksorganisation för husdjurs- och avelsföreningar, för att främja mjölk- och köttproducenters ekonomiska intressen. I mitten av 1990-talet belystes jordbrukets etiska frågeställningar, till exempel miljö, djurhållning, slam på åkerbruk och avelstekniker. Kvalitetsfrågorna rörde fler och konsumenters intresse ökade för djur, djurhälsa och miljö.

Insikten att frågor runt mjölk blev viktigare fick Sven Malmström och Lennart Andersson, vd vid SHS i Eskilstuna, att fusionera mejerisidan och husdjurssidan till en ny spetsig organisation med slagkraftigt namn: Svensk Mjölk.

”En fusion ska motiveras av samband och helhet. Så föddes Svensk Mjölk”, säger Sven Malmström, Svensk Mjölks första chef. Detta var modernt tänkande 1996-97: Tuffa tider möts tillsammans i en starkare organisation. Under kommande 15 år ägnade Svensk Mjölk väsentlig kraft åt opinionsbildning för att bearbeta opinionen och politiken om mjölkens nytta.     

Kunskap och expertis

För Lennart Andersson, vice vd i Svensk Mjölk, var den nya överbyggnaden för svensk mejerinäring en gemensam kunskaps- och expertorganisation:

”Vi ville öka intresset och förbättra kunskapen om mjölk som livsmedel. Vi såg till att regelverk, lagar, förordningar och politik gynnade bonden. Helheten – mjölkens väg från ko till konsument - var fusionens idé.”

Svensk Mjölk avvecklades inför 2013, mejerisidan och husdjurssidan, som inte varit enkla att sammanföra, separerades och blev LRF Mjölkrespektive Växa Sverige.

Hans Åke Hammarström, LRF Mjölks första chef.

                      ”Växa Sverige ska utveckla rådgivning till företagare som vill skapa bra mjölkgårdar. LRF Mjölks uppgift är att säkerställa kunskapskedjan – från gården till bordet - i den nya världen och att hålla ihop branschen i ett antal policyer.”

Numera gäller för svensk mejerinäring att antalet gårdar och bönder minskar. Det finns mindre mjölk att finansiera branschorganisationer med. Det gör att företagarna måste bli skickligare på att driva sina gårdar, vilket ställer ökade krav på företag som ska finansiera och serva dem.

”Det tror jag är rätt utveckling och det leder till att svenskt jordbruk kommer att stå starkt i förhållande till omvärlden”, säger Hans Åke Hammarström.

Författare: Christer Isaksson