Mejerierna blev navet i landsbygdens omvandling under tidigt 1900-tal, medan standardiserade mejeriprodukter var resultatet av modernt, hygieniskt och effektivt tänkande.

1922 invigdes Europas modernaste mejeri vid Mjölkcentralen på Torsgatan i Stockholm. Efter 1920-talets depression hamnade världens jordbruk i kris. Svensk mejerinärings svårighet att möta krisen ledde till att smörpriset rasade. Följden blev att landets mejeriföreningar den 18 maj 1932 bildade Svenska Mejeriernas Riksförening u.p.a. (SMR), med krav på prisregleringssystem. När riksdagen biföll det kontroversiella förslaget fick SMR det offentliga uppdraget att hantera regleringen. På så sätt fick varje enskild mjölkproducent inflytande och ansvar för jordbrukets marknadsreglering genom medlemskap i SMR.

Komplicerat prissystem

Vid andra världskrigets utbrott omformades stödet till jordbruket. Bidrag utgick till småbruk med små leveranser.  Mejerier i Norrland, Mellansverige och Småland kunde få bidrag för minskad mjölkproduktion. Efter 1941 utgick statsmedel för pristillägg per kilo invägt smörfett hos mejerierna.

Prisregleringssystemet blev med tiden så svåröverskådligt att bara en handfull män inom SMR förstod det. Böndernas inbetalningar till regleringskassan fördelades genom utjämningsersättning enligt principen att de bönder som producerade mindre lönsamma produkter fick mest. Så skulle jordbrukspolitiken förbli rättvis.

1967 upphörde SMR:s offentliga prisplaneringsuppdrag och Riksdagen överförde uppgiften till Föreningen för Mjölk och Mejeriprodukter (FFM),där staten, SMR, handeln, livsmedelsindustrin och konsumenter fanns representerade.

I början av 1990-talet avvecklades det 60-åriga prisregleringssystemet. Med EU-anslutningen 1995 infördes EUs gemensamma jordbrukspolitik. Det skulle ta ytterligare några år innan mejeriföretagen började konkurrera på marknaden eftersom regionala monopol levde kvar. Först med 2000-talet utvecklades verklig konkurrens.

Första tetran

Vid sidan om marknadsreglering handlar svenska mejeriers och SMR:s 1900-tal om mjölkråvara, kvalitet och marknad. Kampanjerna för ökat mjölkdrickande med hälsan i centrum startade tidigt och med engångsemballaget Tetra Pak stärktes självbetjäningsidén. Några milstolpar:

1952 Första tetran, 1 dl-förpackning för grädde.

1963 Serietillverkade maskiner för tetran installeras hos Mjölkcentralen i Stockholm och Eskilstuna.

1963 Dags för Tetra Brik, tegelstensformad stapelbar förpackning.

1970-talet Bregott (SMR) och Lätt & Lagom (Arla), bredbara smörprodukter direkt ur kylskåpet, gör svensk mejeriindustri banbrytande.  

Författare: Christer Isaksson