Propagandaaffisch från Jordbrukets Skyddspropaganda.

Uppdraget

Jordbruksprisförhandlingar, arbetsskyddspropaganda, avbytare och lantbrukshälsa, böcker, tidningar och film samt det internationella engagemanget.