Detta projekt var – och är fortfarande – ett framgångsrikt LRF-projekt. I samråd med Kommunförbundet och företaget K-konsult genomförde LRF under 1984/85 en serie konferenser på olika platser i Sverige. Temat var ”Skolmåltiderna – en social reform att slå vakt om?” Inbjudna var politiker i skolstyrelser och kommunstyrelser. På konferenserna diskuterades bland annat vad skolmaten betyder för barns möjligheter att göra ett bra arbete, om eleverna verkligen fick rätt inställning till maten och goda matvanor av skolmaten. Frågorna behandlades av experter på kommunal kosthållning, ekonomi och beteendeforskning.

Nästa steg blev att vända sig till dem som ansvarar för måltidsservicen inom skolan och barnomsorgen. Syftet var dels att informera de kostansvariga om resultatet av politikerkonferenserna, dels att föra ner diskussionen på ett verksamhetsnära plan. Inbjudan till konferenserna vände sig även till ansvariga inom barnomsorgen. 180 kostansvariga från 105 kommuner nappade på inbjudan.

Turnerade i Sverige

Carita Wallman på LRF och Tommy Jacobson på K-konsult turnerade runt Sverige och höll i dessa hearingar. Alla frågor var väl förberedda och syftet var att i slutet komma fram till en sammanfattning och förslag till hur skolmåltiderna skulle kunna förbättras i kommunen.  Till sin hjälp hade de ”Boken om skolmat Barn som äter bra – mår bra!” som LRF gett ut, och en rad affischer med budskap som ”Mat måste få kosta” och ”Hur mår barn som inte äter tillräckligt och regelbundet?” De hade även god hjälp av den nya läroplanen, Lgr 80. I den stod det nämligen: ”All verksamhet under skoldagen skall präglas av skolans mål och har därför ett pedagogiskt syfte.”

– Vi hade skollagen med oss, och vi uppvaktade de politiker som hade ansvar för matfrågor. Bland annat träffade vi Mats Hellström som då var jordbruksminister och Ylva Johansson, den dåvarande skolministern. Ylva såg till att skollagen blev tydligare, att skolmåltiderna skulle vara en avgiftsfri rättighet i grundskolan, berättar Carita Wallman.

Skolmatens vänner

Sedan mitten av 1990-talet finns organisationen Skolmatens Vänner, som arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av LRF, men startades av Mjölkfrämjandet som ville placera skolmaten högt på den politiska agendan. Skolmatens Vänner var då ett löst nätverk av mejerier och olika intresseorganisationer.

Skolmatens Vänner bevakar i dag skolmatsnyheter, deltar i debatten i landet och gör undersökningar om vad skolmaten kostar i varje kommun och hur kommunerna styr upp skolmatshanteringen. De senaste åren har man i hög grad fokuserat på att sprida alla goda exempel som finns.

I oktober 2011 åkte Annika Unt Widell, som är projektledare för Skolmatens vänner, till Washington tillsammans med fem unga nordiska kockar och deras coacher. Med på resan var även socialminister Göran Hägglund och prins Daniel. Kockarna hade vunnit en resa med uppdraget att förse 30 000 skolbarn i Washington DC med nordisk mat under en dag. Lunchen bestod av köttbullar och lax. Besöket blev mycket uppskattat.

– Det var helt fantastiskt. Att skolmat serveras så här är unikt för Finland och Sverige. Vi borde fortsätta att dela med oss av vår kunskap om hur man får till en bra matservering till alla barn, inte bara till dem som har råd at betala för det, säger Annika Unt Widell.

Priser för skolmatsarbetet

LRF har fått många priser för sitt arbete med skolmaten. Bland annat fick Carita Wallman 2002 ta emot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens silverplakett som delades ut av kungen. Motiveringen var att hon ”långsiktigt, med maten och måltiden som främsta instrument, har verkat för att lyfta fram lantbruket och landsbygden inför allmänhet och skolungdom”.

Annika Unt Widell fick 2011 Stora Matpriset från Allt om mat för sin kamp för bättre skolmat. Dessutom tilldelades hon 2013 entreprenörspriset Sollos Pris för sitt arbete med Skolmatens Vänner.

Författare: Eva Häggmark