1997 finns inom Slakteriförbundet långt gångna planer på att slå ihop förbund och slakteriföreningar till ett slagkraftigt jättekooperativ för att klara livhanken på EU:s inre marknad. Av konkurrensrättsliga skäl behöver man göra sig av med förädlingsföretaget Samfood. Vid samma tid kommer konsumentkooperationen med en förfrågan om Slakteriförbundet vill köpa deras charkuteriföretag Goman. KF har nämligen bestämt sig för att avveckla sina intressen i livsmedelsindustrin för att fokusera på butikshandeln.

Sommaren 1997 uppvaktas LRF av KF och Slakteriförbundet. Korten läggs på bordet: Samfood och Goman kommer sannolikt att säljas till internationella aktörer – om inte förstås LRF är villiga att bidra till en annan lösning? Lantbrukskooperationen äger stora andelar i Spira, ett börsnoterat företag med stora intressen i matfågelbranschen. Tillsammans skissar man på en lösning där Spira friköps från börsen och sedan används som en plattform för att omstrukturera såväl slakterinäring som kycklingindustri. Den 4 augusti verkar nyckelaktörerna ha nått en uppgörelse. Sedan går allt snabbt.

Beslut fattas på telefonmöte

Den 21 augusti är konsulten Cartas värdering av Spira AB färdig, den 22 stoppas börshandeln i bolagets aktier och under helgen den 24 till 25 förs intensiva slutförhandlingar mellan parterna. Mellan klockan nio och tio på måndag kväll den 26 augusti har LRF:s styrelse ett telefonmöte där man fattar beslutet att investera 45 procent i ett nytt bolag kallat Spira Intressenter AB. Den 28 augusti ansluter Slakteriförbundet, Lantmännen och KF Invest med olika andelar i det nya bolaget som dagen därpå lägger ett kontantbud på 1190 miljoner kronor för samtliga aktier i Spira AB, vilket är 275 miljoner kronor mer än börsvärdet. Senare under hösten köper Spira planenligt köttförädlarna Samfood och Goman.

Enligt den rapport som sammanställdes av ekonomerna Peter Normark och Ronny Linsér till riksstämman 2005 fattades de viktiga besluten under stress. Någon riskanalys genomfördes inte och priserna på de köpta företagen var på tok för höga.

Slakteriförbundet skulle räddas

LRF:s uttalade plan för Spira var att satsa på kycklinggiganten Scandinavian Poultry som inom fem år skulle vara ”Europas lönsammaste matfågelföretag”. Av rapporten från 2005 framgår dock att det starkaste motivet bakom hela affärskarusellen 1997 var ”att rädda Slakteriförbundet”. När Samfood såldes till Spira blev det juridiskt möjligt att fusionera slakterirörelsen. Spira betalade dessutom ett överpris i syfte att förse Slakteriförbundet med resurser till den omstruktureringen. Priset för Samfood blev 340 miljoner kronor trots att företaget gick med förlust och endast hade tillgångar motsvarande 100 miljoner kronor.

Redan 1999 har Spira förlorat närmare en miljard i den tilltagande internationella konkurrensen. Samma år måste Slakteriförbundet sälja sin andel i Spira för att Konkurrensverket ska acceptera den planerade fusioneringen. LRF betalar ytterligare 252 miljoner och äger därmed 69 procent av Spira.

Trots fortsatta förluster skjuter LRF successivt till mer kapital istället för att försätta bolaget i konkurs – man vill ha en svensk kooperativ kycklingjätte. LRF hade blivit rika på 1990-talet. Genom andra lyckade affärer ökade balansomslutningen från 1,6 miljarder 1990 till 6,7 miljarder år 2000.

2003 har dock medlemmarna fått nog och på riksstämman slår de förtroendevalda fast att LRF inte ska syssla med affärsverksamhet av Spiras typ.

Lantmännen tar över Spira

Den 1 mars 2005 går Lantmännen, som har ett stort intresse av att sälja sin spannmål som foder till kycklingarna, in som ny huvudägare med 91 procent i Spira som byter namn till Kronfågel Holding. Priset? 1 krona. LRF skjuter dessutom till ytterligare 670 miljoner, och enligt överenskommelsen ska Lantmännen och LRF dela lika på ”eventuella vinster och förluster i bolaget till och med 2008”. När Kronfågel går 655 miljoner back 2006 lyckas LRF bli av med sina sista 9 procent och köpa sig ur avtalet genom en engångsersättning på 540 miljoner kronor.

Författare: Kettil Mannerheim