Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) har övervakningskameror uppsatta på adresserna Franzéngatan 1 och 6.

Kamerorna är uppsatta i säkerhetssyfte. LEAB stödjer användandet av kamerorna på en intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen där bedömningen är att nyttan med viss kameraövervakning är större än ingreppet i filmades integritet.

Bildupptagningar från kamerorna raderas efter 1 månad. Bilderna hanteras bara av LEAB. Vid utredning av ev brottslig handling kan bilderna delas med polispersonal. Personer som fotograferats av kamera har ett antal rättigheter varav den mest aktuella får antas vara rätten att få sina uppgifter raderade. Om du har frågor eller klagomål kan du vända dig till ansvarig på LEAB, Göran Almberg. Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål.