Vi kommer att använda uppgifterna för att kontakta dig om det erbjudande du anmält intresse för. Vi kan även komma att kontakta dig för andra liknande erbjudanden eller tjänster.

Du har alltid rätt att begära att vi inte ska kontakta dig eller att uppgifterna ska raderas. Du har även rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. En begäran skickas till LRF (medlemsservice@lrf.se ).

Är du medlem?

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: