Du kan som LRF-medlem utnyttja företagsavtal för LRF-medlemmar. Det innebär att ett avtal mellan Leverantör och sökande ingås. Eftersom detta erbjuds genom ett samarbete mellan LRF Samköp och Leverantör behöver LRF Samköp få information från Leverantör om användningen av företagsavtal för LRF-medlemmar.

LRF Samköp AB är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av LRF Samköp AB på grund av användning av företagsavtal för LRF-medlemmar och då särskilt av de personuppgifter som LRF Samköp erhåller från Leverantör på grund av användning av företagsavtal för LRF-medlemmar (se även http://www.lrf.se/om-lrf/om-gdpr/personuppgiftspolicy/).

LRF Samköp AB avser att behandla uppgifter, såsom kundnamn, personnummer, e-postadress och andra elektroniska kommunikationsmedel, adressuppgifter, organisationsnummer samt uppgifter om, genom nyttjandet av kundavtalet, gjorda inköp. Uppgifterna hanteras med stöd av att behandlingen är nödvändigt för att fullgöra LRF Samköps avtal med Leverantör samt med stöd av ditt samtycke.

Uppgifterna kan komma att användas i kombination med och/eller kompletteras med andra uppgifter som LRF Samköp har om enskilda medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund ”LRF”. Uppgifterna kan även komma att användas med och/eller kompletteras (sådan komplettering kan vara e-postadress) med uppgifter från externa register som t.ex. SPAR eller som LRF Samköp erhåller från LRF, kunden själv och också från leverantörer utanför LRF-sfären vilka ingått samarbetsavtal med LRF Samköp eller som medlemmen inom ramen för LRF:s erbjudanden skaffat konto hos eller på annat sätt utnyttjat erbjudande från, inkluderande sammanställning av inköpshistorik från olika leverantörer. Allt i syfte att göra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, inkluderande att framställa statistik, att utforma LRF Samköps erbjudanden till medlemmar, kontakter med medlemmar inkluderat för att kontakta dig via e-post, telefon eller annat medel för elektronisk kommunikation. Personuppgifter sparas under den tid som medlem har ett företagsavtal för LRF-medlemmar, dock längst 60 månader eller så länge lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas.

Samköp kan komma lämna ut kontaktuppgifter (dock ej leverantörs eller inköpshistorik) till LRF & LRF:s servicebolag Lantbrukarnas Ekonomi AB ”LEAB” så att LRF & LEAB kan matcha uppgifter i LRF:s medlemsregister. LRF Samköp AB är ett helägt dotterbolag till LEAB.

Du har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till LRF Samköp AB. Den uppgifter rör kan förstås även begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras och kan vidare begära att personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran ska vara skriftlig. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring och du kommer inte längre kunna få del av framtida rabatter och erbjudanden genom direktmarknadsföring.

Samtycke till behandling av personuppgifter

LRF Samköp behöver behandla personuppgifter med samtycke för att kunna erbjuda företagsavtal för LRF-medlemmar på de villkor som erbjuds. Ditt samtycke till behandling av personuppgifter och profilering är obligatoriskt om du vill kunna använda aktuellt kundavtal för LRF-­medlemmar. Om du inte samtycker ska du inte ansöka om eller använda kundavtal för LRF-medlemmar. Ditt medlemskap i LRF påverkas inte.

Genom att lämna in ansökan för LRF-medlemmar så samtycker undertecknaren av ansökan till den behandling av personuppgifter och profilering som beskrivs ovan. Detta samtycke kan återkallas. Om undertecknaren återkallar sitt samtycke kommer LRF Samköp AB inte längre att få del av uppgifter och tillgången till rabatt och erbjudanden och kundavtal för LRF-medlemmar kan komma att begränsas.

LRF Samköp AB, org.nr 556043-8771, Telefon 010-184 40 60, Postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm