Intressemedlemskapet inrättades därför att näringslivet på landsbygden idag är mer differentierat och verkar på nya områden. Därmed täcker dagens organisationsmedlemmar inte alla näringsverksamheter inom de gröna näringarna.

LRF vill också bejaka företag som satsar på Sveriges bönders produkter och satsa på innovation och entreprenörskap inom alla affärsområden. LRF har också intresse av att medverka till nätverk, projekt och partnerskap.

Mer om intressemedlemskapet i LRFs stadgar.

Ansökan om centralt intressemedlemskap skickas till LRF, att Anders Karlsson, 105 33 Stockholm eller till anders.karlsson@lrf.se.
Han svarar också på frågor om intressemedlemskap på 08-787 57 37.

Ansökan om regionalt intressemedlemskap ställs till LRFs respektive regionkontor.
Adresser finns på respektive regions sida.