Av de två medlemskapen organisationsmedlemskap och intressemedlemskap är intressemedlemskapet det medlemskap som innebär ett mindre ekonomiskt åtagande, men samtidigt ett mindre inflytande över LRFs verksamhet. Lägsta ordinarie serviceavgiften för ett nationellt intressemedlemskap i LRF är 15 000 kronor per år. Nationella intressemedlemmar har närvaro- och yttranderätt på LRFs riksförbundsstämma, men inte förslagsrätt eller rösträtt.
LRF har också regionala intressemedlemmar, som är medlemmar i sin LRF-region, och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på sin LRF-regions stämma.

Riksförbundsstyrelsen har fastställt riktlinjer för intressemedlemskap i LRF. Här hittar du riktlinjerna för nationellt intressemedlemskap i LRF och här hittar du riktlinjerna för regionalt intressemedlemskap i LRF.

I dagsläget har LRF 45 nationella intressemedlemmar. Här ser du vilka de är.

De flesta av LRFs nationella intressemedlemmar är branschorganisationer, och många av dem är engagerade i arbetet inom någon av LRFs branschavdelningar, till exempel LRF Häst eller LRF Entreprenad.

Men några av de branschorganisationer som är nationella intressemedlemmar i LRF är inte engagerade i någon branschdelegation. För dessa har LRF tagit fram ett särskilt medlemserbjudande. Du kan läsa mer om det här.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om intressemedlemskap i LRF? Eller vill din förening/ditt företag bli medlem? Kontaktperson för frågor om intressemedlemskap i LRF är medlemschef Anna Vikholm, anna.vikholm@lrf.se, 010-184 25 68.

Ansökan om nationellt intressemedlemskap i LRF skickas till LRF, att: Anna Vikholm, 105 33 Stockholm eller till anna.vikholm@lrf.se
Ansökan om regionalt intressemedlemskap i LRF ställs till aktuell region. Adresser finns på respektive regions sida.