Av de två medlemskapen organisationsmedlemskap och intressemedlemskap är organisationsmedlemskapet det medlemskap som innebär störst inflytande över LRFs verksamhet och samtidigt störst ekonomiskt åtagande. Organisationsmedlemmarna har tillsammans 45 fullmäktige på LRFs riksförbundsstämma (regionerna har övriga 105). Organisationsmedlemmarna har ett insatskapital i LRF och betalar högre ordinarie serviceavgift än intressemedlemmarna.

Riksförbundsstyrelsen har fastställt riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF. Du hittar dem här.

I dagsläget har LRF 25 organisationsmedlemmar. Klicka här för att se vilka de är. 

Kooperativ utveckling

De flesta av LRFs organisationsmedlemmar är kooperativa företag och kallas också lantbrukskooperationen. De kooperativa företagen ägs av medlemmarna, alltså av bönderna och skogsbrukarna själva. Medlemmarna i en kooperation är samtidigt både nyttjare och ägare av företaget. Alla medlemmar får ta del av kooperationens vinst och alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur kooperationen styrs.

En viktig del av LRFs verksamhet är arbetet för kooperativ utveckling. Det bedrivs till stora delar inom ramen för Svensk Kooperation, som LRF varit med och bildat.

Kontaktperson för LRFs kooperativa arbete är Petra Pilawa, chef för kooperativ utveckling, 076-812 28 48.

Vill du veta mer – eller bli medlem?

Vill du veta mer om organisationsmedlemskapet i LRF? Eller vill din förening bli medlem? Kontaktperson för frågor om organisationsmedlemskapet är medlemschef Annica Roos, 010-184 40 04.

Ansökan om organisationsmedlemskap i LRF skickas till LRF, att: Annica Roos, 105 33 Stockholm eller till annica.roos@lrf.se.