De flesta av LRFs organisationsmedlemmar är kooperativa företag och kallas också för skogsbruks- och lantbrukskooperationen. De kooperativa företagen ägs av medlemmarna, alltså av bönderna och skogsbrukarna själva. Medlemmarna i en kooperation är samtidigt både affärspartners och ägare av företaget.

I en kooperation gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar får ta del av kooperationens vinst och alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur kooperationen styrs.

Att lantbrukarna och skogsbrukarna själva äger de kooperativa företagen ger dem möjlighet att ta ansvar för hela produktionskedjan, från råvara till konsument.

Läs mer om LRFs organisationsmedlemmar.