Mejeriföreningar

Arla Foods
Ett lantbrukskooperativt mejeriföretag med 13 500 mjölkbönder och ägare i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Uppbyggnaden av dagens mejerikoncern startade då svenska Arla och danska MD Foods gick samman 2000.

Falköpings Mejeri
Ett svenskt lokalt mejeri som ägs av cirka 200 mjölkbönder i och omkring Falbygden. I koncernen ingår också helägda dotterbolagen Västgöta Mjölkförädling och Västgöta Lagerterminal AB.

Gefleortens Mejeriförening
En av Sveriges minsta mejeriföreningar, med ett 80-tal leverantörer, som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av mjölk-, fil- och gräddprodukter.

Gäsene Mejeri
Sveriges absolut minsta mejeriförening som ägs av 43 mjölkbönder, och sedan1975 endast tillverkar ost.

Norrmejerier
Ekonomisk förening som ägs av cirka 980 medlemmar i Norrbotten, Västerbotten och norra Ångermanland. Mjölkproduktionen uppgår till cirka 190 000 ton mjölk per år.

Skånemejerier
Mejeri i Skåne som satsar på mejeriprodukter med hälsoprofil. Skånemejerier ingår sedan sommaren 2012 i mejerigruppen Groupe Lactalis.

Svensk Mjölk
Mejeriföreningarna Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier äger Svensk Mjölk.

Skånesemin
Ekonomisk förening som ägs av de skånska kött- och mjölkproducenterna. Erbjuder service och rådgivning inom bland annat utfodring, avel, djurhälsa, miljö och ekonomi.

Växa Sverige
Ett rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag som säljer produkter och tjänster till lantbruksföretag, primärt mjölk- och köttföretagare. Verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel och avbytarservice.

Slakteriföreningar

Danish Crown
Det svenska koncernbolaget Danish Crown Livsmedel AB är den näst största aktören på den svenska köttmarknaden.

Scan AB
Ägs av HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat.

Skogsägareföreningar

Norra Skogsägarna
Ägs av cirka 15 000 skogsägare i Norrbotten, Västerbotten och norra Ångermanland, med ett samlat skogsinnehav av cirka 1 199 000 hektar skogsmark.

Skogsägarna Mellanskog
Ägs av cirka 32 000 skogsägare och bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.

Skogsägarna Norrskog
Skogsägarförening som ägs och verkar för drygt 13 000 skogsägare som äger mer än en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och södra Lappland.

Södra
Ekonomisk förening med mer än 50 000 sydsvenska skogsägare som äger drygt hälften av all privatägd skog i området.

Lantmännenföreningar

Kalmar Lantmän
Ekonomisk förening vars verksamhet är koncentrerad till Kalmar med foderfabriker, spannmålsanläggningar samt lager i Kalmar Hamn.

Lantmännen
En av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 40 000 svenska lantbrukare.

Övriga föreningar

Landshypotek
Sveriges största låneinstitut för jord- och skogsägare och har 60 000 medlemmar.

Sveriges Stärkelseproducenter
En av världens ledande utvecklare av stärkelse och kundanpassade stärkelseapplikationer. Lyckeby fokuserar på två huvudområden: livsmedel samt pappers-, kemi- och byggindustrin.

GRO
Branschorganisationen för odlare av bär, frukt, grönsaker, potatis och prydnadsväxter. Sedan mars 2007 ingår GRO i Lantbrukarnas Riksförbund.

Frö- och Oljeväxtodlarna
Branschbolag som ska stärka konkurrenskraften i svensk oljeväxtodling och arbeta för en ökad areal. Målsättningen är att den svenska rapsarealen ska vara minst 100 000 hektar.

Svensk Mink 
En medlemsägd riksorganisation för uppfödare av pälsdjur.

Svenska Betodlarna
Sockerbetsodlarnas riksorganisation som representerar landets cirka 2 200 betodlare. Värnar den svenska betodlingen, tillvaratar odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Sveriges Biodlares Riksförbund
Intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns cirka 320 biodlarföreningar över hela landet som de drygt 10 000 medlemmarna är anslutna till.

Sveriges Maskinringar
Ekonomisk förening som grundades av Sveriges bönder för uppdrag inom entreprenad, bemanning och jord/skog.

Swedbank
Har totalt cirka 9,4 miljoner privatkunder och cirka 540 000 företagskunder. Koncernen har 419 kontor i Sverige.