Styrelsen verkställer de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Arbetet i styrelsen leds av förbundsordföranden, som utses av riksförbundsstämman.

Verkställande direktören ansvarar på styrelsens uppdrag för att verkställa styrelsens beslut om mål och inriktning.

Styrelsen utses av stämman som består av 150 fullmäktige, vilka representerar individmedlemmarna och organisationsmedlemmarna i LRF. 105 fullmäktige väljs av regionerna och 45 väljs av organisationsmedlemmarna.