Helena Jonsson äger och brukar Galtås Södergård, utanför Tranås, tillsammans med sin man Göran.
I företaget ingår också fem arrendegårdar.
Sammanlagt brukar familjen 15 hektar skog, 55 hektar åker och cirka 100 hektar naturbete. De odlar djurfoder och föder upp cirka 150 Hereford-djur för avel. Produktionen är Krav-certifierad.

Helena Jonsson har en lantmästarexamen.
Hon valdes in i LRFs förbundsstyrelse 2004 och blev vice ordförande 2010.

Hon är styrelseledamot i Nordiska kontaktorganet för jord- och skogsbruksfrågor och i den europeiska bondeorganisationen Comité des Organisations Professionelles Agricoles, COPA, sedan 2011.
Samma år blev hon också adjungerad styrelseledamot i LRF Försäkring och ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.
2011 utsågs Helena Jonsson, av statsminister Fredrik Reinfeldt, till ledamot av regeringens Framtidskommission.

Hon är också ledamot av Miljömålsberedningen sedan 2010 och i referensgruppen för Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050.
Mellan maj till december 2011 var hon ordförande för Nordens bondeorganisationers centralråd, och därefter har hon varit styrelseledamot.

Helena Jonsson har tidigare varit styrelseledamot i bland annat LRF Jönköping samt i certifieringsbolagen Sigill Kvalitetssystem och Krav. Mellan 2009 och 2011 var hon vice ordförande för Krav.
2013 promoverades Helena Jonsson till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Bakom utnämningen står fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
I motiveringen nämndes bland annat hennes arbete för svensk animalieproduktion och engagemanget för frågor om miljö, vatten, äganderätt och utvecklingen av de gröna näringarna.
Även hennes arbete för de globala utmaningar som rör livsmedelsförsörjning och energiomställning uppmärksammades.