Palle Borgström satt i LRFs riksförbundsstyrelse i sju år innan han blev förbundsordförande. Han är utbildad lantmästare och har långvarig erfarenhet från internationell marknad och livsmedelsindustri. Palle Borgström lämnade Arlas styrelse i samband med Arlas stämma tidigare i maj.

– En av mina allra första uppgifter blir att se till att den beslutade nationella livsmedelsstrategin verkligen genomförs i praktiken. Om landsbygdsföretagen ges rätt förutsättningar så är Sveriges framtid ljus. Den internationella konkurrenskraften inom det gröna näringslivet måste stärkas och livsmedelsexporten öka. En levande och fungerande landsbygd är helt avgörande för städernas försörjning och framtida tillväxt, säger Palle Borgström.

Palle Borgström driver mjölkproduktion och växtodling, tillsammans med sin bror, utanför Göteborg. Den nye LRF-förbundsordföranden är ett känt namn inom svensk lantbruksnäring. Han har tidigare haft flera förtroendeuppdrag inom LRF, Lantmännen och Arla.

Texten uppdateras senare