LRFs ledningsgrupp

Foto: Johanna Norin (Anna Karin Hatt), Johan Sjöblom (Anna Lundell och Gunnar Gidefeldt), Hans Berggren (övriga).
Vid användning av pressbilder, var god uppge fotograf.