Sven-Erik Hammar

Vice ordförande

Är skogsbrukare i Funäsdalen i Härjedalen. Utöver skogsbruket arbetar han bland annat med byggnation och renovering av timmerhus. Är även delägare och verksamhetsledare i ett företag som arbetar med avgiftsbelagda skoterleder.

Delegation: Ordförande Skogsägardelegationen

Utskott: Ledamot i Kooperativ samrådsgrupp

Åsa Odell 

Vice ordförande
Driver tillsammans med en annan familj lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling. Företaget har 420 suggor och föder årligen upp 7 000 slaktsvin. Resterande 3 000 smågrisar säljs till andra slaktsvinsproducenter. Växtodlingen är på 360 hektar, varav 140 hektar ägd areal, med spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Företaget sysselsätter cirka fem personer på heltid.

Delegation: Ordförande i Köttdelegationen

Utskott: Ordförande i Revisions- och finansutskottet

 

Joakim Borgs

Ledamot

Driver idag en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk i Gustafs, Dalarna. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, samt styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening samt i gårdsrådet för Nötcenter Viken.

Delegation: Ledamot Mjölkdelegationen.

Mikael Bäckström

Ledamot
Driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Han har tidigare varit ordförande för LRF Jönköping. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF Konsult och för Länsförsäkringar i Jönköpings län.

Utskott: Ledamot Revision- och finansutskottet.

Jan Ehrensvärd

Ledamot
Äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne som han tog över 2009. Där odlar han bland annat spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Utskott: Ledamot Revision- och finansutskottet.

Delegation: Ledamot Växtodlingsdelegationen.

Lotta Folkesson

Ledamot

Driver tillsammans med sin man lantbruk med växtodling och skog i byn Selsberg utanför Vännäs. Familjen har också ett företag med skogsentreprenad med tolv anställda. Lotta Folkesson är vice ordförande i LRF Västerbotten och har också tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag från andra organisationer inom de gröna näringarna.

Delegation: Ordförande i Hästdelegationen.

Sara Helgstrand

Ledamot
Bor tillsammans med sambo och bonusdotter på sin fars gård i Ålberga i Södermanland, där de har växtodling och kycklinguppfödning. Hon har vuxit upp på familjens lantbruk och är utbildad lantmästare. Hon jobbar också på företaget DuPont med nya växtskyddsmedel. Sara Helgstrand är aktiv i LRF Ungdomens riksstyrelse samt även i LRF Ungdomen Södermanlands styrelse.

Delegation: Ledamot i Trädgårdsdelegationen

Martin Moreaus

Ledamot
Driver en spannmålsgård i Orsa, Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin är idag regionordförande för LRF Dalarna. Martin driver även den populära bloggen ”Bonde på riktigt” på Land.se.

Delegation: Ledamot Skogsägardelegationen. Ledamot Hästdelegationen.

Lennart Nilsson

Ledamot
Driver Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare varit regionordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer.

Delegation: Vice ordförande i Växtodlingsdelegationen, vice ordförande Mjölkdelegationen.

Marcus Söderlind

Ledamot
Är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru. Han har tidigare arbetat som lärare på naturbruksgymnasium, som företagsutvecklare på LRF och även på länsstyrelsen i Skåne. 
Marcus bor i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Han har en tydlig profil inom trädgård, växtskydd och energifrågor samt en bred kunskap om och stort engagemang för de gröna näringarna.

Delegation: Ordförande Trädgårdsdelegationen

Lena Åsheim
Ledamot

Tillsammans med sin make arrenderar hon idag Lillö Kungsgård utanför Kristianstad med en dikobesättning samt åker- och betesmarker. Lena är ordförande för Sveriges djurbönders ekonomiska förening sedan 2014 och VD-erfarenhet från flera företag bl a Salix Energi.

Delegation: Ledamot Köttdelegationen

En förändring för verksamhetsåret 2017/2018 är att verksamhetsutskotten ersätts av genomgångar med hela styrelsen.