Åsa Odell 

Vice ordförande

Driver ett lantbruk tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktning är integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer på heltid. Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarnhet av styrelsearbete. Ledamot sedan 2010.

Delegation: Ordförande i Köttdelegationen.
Utskott: Ordförande i Revisions- och finansutskottet.
Arbetsgrupper: Ordförande i Framtidens folkrörelse och Etiska riktlinjer. Ledamot Framtida CAP

Paul Christensson

Vice ordförande

Driver tillsammans med sin bror och familjen flera företag i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Verksamheten består av skogsbruk, växtodling, svin-, äggproduktion och entreprenadverksamhet. Har varit aktiv inom skogsägarrörelsen i mer än 30 års tid och är även vice ordförande i Södra Skogsägarna och styrelseordförande i Agro Väst. Ledamot sedan 2019.

Delegation: Ordförande Skogsägardelegationen.
Utskott: Ledamot i Kooperativ samrådsgrupp.
Arbetsgrupp: Ledamot Fossilfri omställning.

Joakim Borgs

Ledamot

Driver en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk i Gustafs, Dalarna. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd och styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Vice ordförande Entreprenaddelegationen
Arbetsgrupp: Ledamot Fossilfri omställning.

Beatrice Ramnerö

Ledamot

Utbildad markväxtagronom som driver Skatauddens Lantgård i Älvsbyn tillsammans med sin sambo efter att ha genomfört generationsskifte under 2021. Skatauddens Lantgård är ett diversifierat lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, jordgubbsodling och besöksnäringsverksamhet. Beatrice jobbar även med näringslivsutvecklingsfrågor kopplade till de gröna näringarna. Ledamot sedan 2021.

Delegation: Ledamot Revision- finansutskottet.
Arbetsgrupp: Ledamot Framtidens folkrörelse.

Fredrik Andersson

Ledamot

Driver, tillsammans med sin far, Viby Sävgården utanför Arboga med 600 hektar åker. Växtodlingen producerar utsäde, fröer och spannmål till avsalu. Och varje år en ny pröva-på-gröda. I företaget ingår entreprenadverksamhet och uthyrning av bostäder och kontorslokaler. Han sitter också i styrelsen för Frökontrollen Mellansverige AB. Fredrik är utbildad agronom och, via sitt konsultbolag, även sakkunnig kring jordbrukets påverkan av Slussen-projektet och med intrångsvärdering vid bildande av vattenskyddsområden. Ledamot sedan 2020.

Delegation: Ledamot Revisions- och finansutskottet samt Växtodlingsdelegationen. 
Arbetsgrupp: Ledamot Framtidens CAP

Lotta Folkesson

Ledamot

Driver tillsammans med sin man lantbruk med växtodling och skog i byn Selsberg utanför Vännäs. Familjen har också ett företag med skogsentreprenad med tolv anställda. Lotta Folkesson är ordförande i LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012.

Delegation: Ordförande i Hästdelegationen.

Mikaela Johnsson

Ledamot
Bor tillsammans med maken Christian på Ågård utanför småländska Ljungby och är utbildad lantmästare. Sedan 2007 driver hon familjeföretaget tillsammans med Christian och anställda. Åsgårds lantbruk omfattar åker, vall och produktiv skogsmark. På gården finns suggor, slaktsvinsplatser och även ett vilthägn med både mufflon och dovhjort. Ledamot sedan 2019.

Utskott: Ledamot i Revisions- och finansutskottet samt Köttdelegationen.
Arbetsgrupp: Ledamot viltskador och Etiska riktlinjer.

Martin Moreaus

Ledamot
Driver en spannmålsgård i Orsa, Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin är vice ordförande för LRF Dalarna. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Ledamot Skogsägardelegationen.
Arbetsgrupp: Ledamot Etiska riktlinjer och Framtida CAP.

Lennart Nilsson

Ledamot
Driver Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare varit regionordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer. Ledamot sedan 2012.

Delegation: Ordförande Växtodlingsdelegationen.
Arbetsgrupp: Viltskador.

Marcus Söderlind

Ledamot
Är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo, Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan 2013.

Delegation: Ordförande Trädgårdsdelegationen

Lena Åsheim
Ledamot

Driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför Kristianstad, Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning och 350 hektar åker- och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk. Lena har lång erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Ordförande Branschrådet Lokal mat och dryck samt ledamot Trädgårdsdelegationen.