Åsa Odell 

Vice ordförande
Driver tillsammans med en annan familj lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling. Företaget har 420 suggor och föder årligen upp 7 000 slaktsvin. Resterande 3 000 smågrisar säljs till andra slaktsvinsproducenter. Växtodlingen är på 360 hektar, varav 140 hektar ägd areal, med spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Företaget sysselsätter cirka fem personer på heltid.

Delegation: Ordförande i Köttdelegationen

Utskott: Ordförande i Revisions- och finansutskottet

Sven-Erik Hammar

Vice ordförande
Är skogsbrukare i Funäsdalen i Härjedalen. Utöver skogsbruket arbetar han bland annat med byggnation och renovering av timmerhus. Är även delägare och verksamhetsledare i ett företag som arbetar med avgiftsbelagda skoterleder.

Delegation: Ordförande Skogsägardelegationen

Utskott: Ledamot i Kooperativ samrådsgrupp

Palle Borgström

Ledamot
Driver Kilanda säteri norr om Göteborg tillsammans med brodern Bengt och tre anställda. Intäkterna kommer huvudsakligen från de 140 kornas mjölkproduktion men också spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan. Arealen är 350 hektar åker, 50 hektar hagmark och 200 hektar skog. Varje år ordnas Kilanda marknad dit allmänheten bjuds in för att bekanta sig med djuren och naturen.

Delegation: Ordförande i Mjölkdelegationen

Annika Bergman

Ledamot
Delägare i Elgesta Förvaltning AB, i Närkes Kil, utanför Örebro. På gården drivs integrerad grisproduktion med 660 suggor. Hälften av smågrisarna säljs och resten föds upp i egen regi. Växtodlingen på cirka 330 hektar är inriktad på spannmål till foder. I företaget är, förutom ägarna, sex medarbetare verksamma. Dessutom driver Annika bolaget Agromind inriktat på personal- och ledarskapsutveckling inom de gröna näringarna.

Delegation: Ledamot i Hästdelegationen

Marcus Söderlind

Ledamot
Är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru. Han har tidigare arbetat som lärare på naturbruksgymnasium, som företagsutvecklare på LRF och även på länsstyrelsen i Skåne. 
Marcus bor i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Han har en tydlig profil inom trädgård, växtskydd och energifrågor samt en bred kunskap om och stort engagemang för de gröna näringarna.

Delegation: Ordförande Trädgårdsdelegationen

Lennart Nilsson

Ledamot
Driver Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare varit regionordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer.

Delegation: Ordförande i Växtodlingsdelegationen samt ledamot i Köttdelegationen

Utskott: Ledamot i Organisations- och medlemsutskottet

Lotta Folkesson

Ledamot

Driver tillsammans med sin man lantbruk med växtodling och skog i byn Selsberg utanför Vännäs. Familjen har också ett företag med skogsentreprenad med tolv anställda. Lotta Folkesson är vice ordförande i LRF Västerbotten och har också tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag från andra organisationer inom de gröna näringarna.

Delegation: Ordförande i Hästdelegationen

Utskott: Ordförande i Organisations- och medlemsutskottet

Jan Ehrensvärd

Ledamot
Äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne som han tog över 2009. Där odlar han bland annat spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Utskott: Ledamot i Organisations- och medlemsutskottet

Sara Helgstrand

Ledamot
Bor tillsammans med sambo och bonusdotter på sin fars gård i Ålberga i Södermanland, där de har växtodling och kycklinguppfödning. Hon har vuxit upp på familjens lantbruk och är utbildad lantmästare. Hon jobbar också på företaget DuPont med nya växtskyddsmedel. Sara Helgstrand är aktiv i LRF Ungdomens riksstyrelse samt även i LRF Ungdomen Södermanlands styrelse.

Delegation: Ledamot i Trädgårdsdelegationen

Utskott: Ledamot i Revisions- och finansutskottet

Mikael Bäckström

Ledamot
Driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Han har tidigare varit ordförande för LRF Jönköping. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF Konsult och för Länsförsäkringar i Jönköpings län.

Delegation: Ledamot i Mjölkdelegationen

Utskott: Ledamot i Organisations- och medlemsutskottet

Sven Norup

Ledamot
Bor i Knislinge i Skåne där han tillsammans med sin hustru driver ett lantbruk med 300 hektar växtodling, bland annat stärkelsepotatis, oljeväxter och specialgrödor. Företaget bygger också bioenergianläggningar samt mikromejerier och andra anläggningar för livsmedelsförädling i containerformat. Sedan 2006 är Sven Norup även ledamot av Kungliga Skogs-och Lantbruksakademin (KSLA).

Delegation: Ledamot i Växtodlingsdelegationen

Utskott: Ledamot i Revisions- och finansutskottet