Åsa Odell 

Vice ordförande

Driver ett lantbruk tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktning är integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer på heltid. Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarnhet av styrelsearbete. Ledamot sedan 2010.

Delegation: Ordförande i Köttdelegationen.
Utskott: Ordförande i Revisions- och finansutskottet.

Sven Erik Hammar

Vice ordförande

Är skogsbrukare i Funäsdalen i Härjedalen. Utöver skogsbruket arbetar han bland annat med byggnation och renovering av timmerhus. Är även delägare i ett företag som arbetar med avgiftsbelagda skoterleder. Ledamot sedan 2011.

Delegation: Ordförande Skogsägardelegationen.
Utskott: Ledamot i Kooperativ samrådsgrupp.

Joakim Borgs

Ledamot

Driver idag en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk i Gustafs, Dalarna. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd och styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Ledamot Mjölkgruppen.

Mikael Bäckström

Ledamot
Driver Galthults lantbruk utanför Aneby i Småland tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Han har tidigare varit ordförande för LRF Jönköping. Ledamot sedan 2015.

Delegation: Ledamot Entreprenaddelegationen.
Utskott: 
Ledamot Revision- och finansutskottet.

Jan Ehrensvärd

Ledamot
Äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne. Där odlar han bland annat spannmål, oljeväxter och äpplen samt producerar must och cider under eget varumärke. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2016.

Utskott: Ledamot Revision- och finansutskottet.
Delegation: Ledamot Växtodlingsdelegationen.

Lotta Folkesson

Ledamot

Driver tillsammans med sin man lantbruk med växtodling och skog i byn Selsberg utanför Vännäs. Familjen har också ett företag med skogsentreprenad med tolv anställda. Lotta Folkesson är ordförande i LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012.

Delegation: Ordförande i Hästdelegationen.

Sara Helgstrand

Ledamot
Bor tillsammans med sambo och bonusdotter på gården Rösäng i Ålberga, Södermanland, där de bedriver växtodling och kycklinguppfödning. Sedan några år har växtodlingen kompletterats med biodling. Hon har vuxit upp på familjens lantbruk och är utbildad lantmästare. Ledamot sedan 2014.

Delegation: Ledamot i Trädgårdsdelegationen.

Martin Moreaus

Ledamot
Driver en spannmålsgård i Orsa, Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin är vice ordförande för LRF Dalarna. Han har också flera andra förtroendeuppdrag, i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Ledamot Skogsägardelegationen. Ledamot Hästdelegationen.

Lennart Nilsson

Ledamot
Driver Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare varit regionordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer. Ledamot sedan 2012.

Delegation: Ordförande Entreprenaddelegationen. Vice ordförande, Växtodlingsdelegationen.

Marcus Söderlind

Ledamot
Är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo, Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan 2013.

Delegation: Ordförande Trädgårdsdelegationen.

Lena Åsheim
Ledamot

Driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför Kristianstad, Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning och 350 hektar åker- och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk. Lena har lång erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket. Ledamot sedan 2017.

Delegation: Ledamot Köttdelegationen