Revision- och finansutskottet: Åsa Odell, Mikael Bäckström, Jan Ehrensvärd. Ansvarig tjänsteman: Mona Nordberg Holmsten.

Kooperativ samrådsgrupp: Palle Borgström och Sven-Erik Hammar, Ansvarig tjänsteman: Petra Pilawa.

Skogsägardelegationen: Sven-Erik Hammar, Martin Moraeus.

Mjölkdelegationen: Lennart Nilsson, Joakim Borgs.

Köttdelegationen: Åsa Odell och Lena Åsheim

Trädgårdsdelegationen: Marcus Söderlind och Sara Helgstrand

Hästdelegationen: Lotta Folkesson och Martin Moraeus.

Växtodlingsdelegationen: Lennart Nilsson och Jan Ehrensvärd.

* En förändring verksamhetsåret 2017/2018 är att utskotten inom avdelningen Utveckling & analys ersätts av genomgångar med hela styrelsen.