Organisation och medlem: Lotta Folkesson, Marcus Söderlind, Mikael Bäckström, Lennart Nilsson och Jan Ehrensvärd. Ansvarig tjänsteman: Mona Nordberg Holmsten.

Revision: Åsa Odell, Sara Helgstrand och Sven Norup. Ansvarig tjänsteman: Göran Almberg.

Kooperativ samrådsgrupp: Helena Jonsson och Sven-Erik Hammar, Ansvarig tjänsteman: Petra Pilawa.

Skogsägardelegationen: Sven-Erik Hammar

Mjölkdelegationen: Palle Borgström och Mikael Bäckström

Köttdelegationen: Åsa Odell och Lennart Nilsson

Trädgårdsdelegationen: Marcus Söderlind och Sara Helgstrand

Hästdelegationen: Lotta Folkesson och Annika Bergman

Växtodlingsdelegationen: Lennart Nilsson och Sven Norup

* En förändring verksamhetsåret 2016/2017 är att utskotten inom avdelningen Utveckling & analys ersätts av genomgångar med hela styrelsen.