Riksförbundsstämman består av totalt 150 fullmäktige. 105 av dessa väljs av LRFs regioner och representerar de enskilda medlemmarna. 45 fullmäktige representerar LRFs organisationsmedlemmar.

Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelse, vilken utför de uppdrag som stämman beslutat om. Förbundsstyrelsen är styrelse för två juridiska personer: LRF ideell förening och LRF förening upa.

Riksförbundsstämman 2018 hålls på Sånga-Säby Hotell & Konferens utanför Stockholm den 29-30 maj.

För mer information, kontakta Agneta Landeskog, 08-787 54 29.