När stämman är över kan du se den här på lrf.se under det kommande året. 

Du kan klicka dig fram i dagordningen och se enskilda punkter, motioner och framträdanden.

Se stämman på webben här.