Det är respektive LRF-region och organisationsmedlem som meddelar uppgifter om utsedda fullmäktige. För att kunna bli utsedd till fullmäktig vid LRFs riksförbundsstämma krävs individmedlemskap i LRF.

Inrapportering av fullmäktige och ersättare, inklusive personliga uppgifter görs via länken nedan. Rapporteringen sker i tre steg där du först fyller i uppgifter för kontaktperson, därefter ordinarie fullmäktige och ersättare. 
- Inrapportering av fullmäktige

Behöver du komma direkt till inrapportering av ersättare, gör du det här:
- Inrapportering av ersättare

För eventuella frågor kontakta stamma@lrf.se eller lizette.wahlberg@lrf.se