Men vi ser att fler och fler medborgare lever allt längre ifrån naturen och ofta har en världsfrånvänd bild av både naturen och de människor som lever i den. Många har åsikter om hur jorden och skogen ska brukas eller hur djuren ska tas om hand.

Vi står inför riksdags-, kommun- och landstingsval i höst och valrörelsen har redan dragit igång. Inom politiken ska LRF alltid vara en stark röst för att beskriva de utmaningar och möjligheter vi inom de gröna näringarna har. Det ska inte gå någon förbi, hur ett politiskt beslut påverkar oss.

Vi ser en stor potential på landsbygden. Det finns möjligheter för fler jobb, mer produktion och mer miljönytta. Men då måste vi som bor här ha förutsättningarna att bedriva konkurrenskraftiga företag med möjlighet att bygga ekonomiska buffertar.

Under mandatperioden har LRF lyckats göra avtryck. Under pandemin klassades våra näringar som en samhällsviktig sektor. Och nu, med ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, talar fler om en stärkt svensk livsmedelsberedskap.

Men under mandatperioden, har vi också sett hur äganderätten ifrågasatts. Debatten om skogen hotar både brukanderätten och den gröna omställningen.

Vi har sett hur vår konkurrenskraft försämrats med ökade kostnader för insatsvaror.

LRFs verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn. Riksförbundsstämman är det viktigaste gemensamma mötet under året och i år bjuder vi in till en efterlängtad fysisk träff på ett ombyggt Sånga.

Riksförbundsstämman är ett tillfälle för konstruktiva diskussioner med högt i tak och kloka beslut. Jag ser fram emot att ta emot er på ett vårvackert Sånga.  

Varmt välkommen till 2022 års riksförbundsstämma!

Palle Borgström
Förbundsordförande