Under Relaterat till höger hittar du stämmoboken för nedladdning, inför LRFs riksförbundsstämma den 31 maj-1 juni.