Mikael Bäckström

Mångårig regionordförande i LRF Jönköping och även ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse 2015-2021.

Med ett outtröttligt engagemang har Mikael Bäckström effektivt drivit det gröna näringslivets frågor på lokal, regional och nationell nivå. Den enskilda bondens behov, synpunkter och tankar står alltid i centrum för Mikael Bäckström, som i sin tur haft en sällsynt förmåga att driva frågorna vidare för att nå förändring.

Under hela sin tid som förtroendevald har han alltid ställt sig på bondens sida och också stått kvar när det blåser som mest. Detta, i kombination med hans förmåga att utforma strategier, vara taktisk och långt före många andra analysera komplexa frågor, har gjort honom till en mycket respekterad och trovärdig representant för bondekåren. 

Torgny Hardselius

Engagerad förtroendevald inom skogsägarföreningarna sedan han blev invald i Piteå skogsbruksområde inom Norrbottens läns skogsägare1987. Efter fusionen med Norra Skogsägarna 2005 fortsatte han i Norras styrelse och blev ordförande 2011. Dessutom en ledande roll i fusionen mellan Norra och Norra skog som genomfördes i maj 2021. 

Med stort engagemang har Torgny Hardselius engagerat sig för att förbättra och påverka som förtroendevald inom de norra skogsägarföreningarna. Han har ett brinnande engagemang för familjeskogsbruk och särskilt vikten av en stark äganderätt. Torgny har säkrat skogsägarföreningarnas framtid i norra Sverige genom att ständigt arbeta för utveckling. Detta har resulterat i två fusioner som han med stor iver har arbetat för att genomföra på bästa sätt.  

Torgny Hardselius har alltid medlemmens bästa för ögat och målet att skogsägarna via föreningarna ska ha mer att säga till om i samhället och samtidigt kunna sälja virke till en stabil partner. Hans stora intresse för de näringspolitiska frågorna har även gjort honom till en engagerad part i politiska förhandlingar. 

Helene Gunnarsson

Förtroendevald inom Arla sedan 2000 , kretsrådet i Halland och representantskapet. Ledamot i Arla Foods styrelse 2008-2021.

Helene Gunnarsson har ett starkt engagemang för mjölkproduktionen i Sverige, alltid med företagandet i fokus. Hon har en oerhört positiv syn på utveckling och en framtidstro på Mjölksverige. Med sin strategiska syn har hon bidragit till att förutse de möjligheter och utmaningar som kommer framöver.  

Som styrelseledamot i Svensk mjölk och Arla har Helene Gunnarsson alltid haft en framåtdrivande attityd. Styrkan är att se möjligheter och leta efter lösningar istället för att fokusera på problemen, den egenskapen är väldigt uppskattad. 

Det är tydligt att Helene Gunnarsson arbetar för att kooperativen ska stå starka och finnas kvar i ledande positioner även i framtiden. Ett viktigt perspektiv är att kooperativen har bra förtroendevalda och här har Helene alltid haft en förmåga att peppa nya förtroendevalda och få dem att känna sig välkomma och värdeskapande. 

Lena Ek

Ledamot i Södras styrelse i tio år och därefter Södras ordförande 2015-2022.

Lena Ek har med sitt starka engagemang för skog och miljö gjort stora avtryck inom branschen. Som styrelseledamot och ordförande i Södra har hon alltid värnat familjeskogsbruket och strävat efter att kunna erbjuda medlemmarna bästa möjliga avkastning. Hon tror starkt på skogen som en del av lösningarna på samhällets hållbarhetsutmaningar och kommunicerar det vid alla tillfällen som ges.  

Under tiden som förtroendevald har Lena Ek drivit vikten av innovationer och dess betydelse för utveckling. Hon har varit pådrivande i Södras förflyttning de senaste åren och mycket delaktig i Ingenjörsvetenskapsakademiens arbete där hon är ordförande i avdelning VIII Skogsnäringens teknik. 

Hennes stora nätverk, kunskap och intresse för näringspolitik efter politiska uppdrag på nästan alla nivåer är har varit en mycket stor tillgång.  

Karakteristiskt för Lena Ek är att hon lägger ner själ och hjärta i de uppdrag hon åtar sig, och resultaten blir därefter. Hon räds inte de tuffa frågorna utan har en förmåga att samla kraft och organisera för bästa framdrift.