Lars Calmfors inledde sin presentation med att blicka 15 år bakåt där vi hade en global finanskris 2008-2009, eurokris, en återhämtning med låg inflation och låga räntor. Sedan kom pandemin som ledde till kraftiga BNP-fall 2020 och en kraftig återhämtning 2021 som fick ett abrupt slut i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

Och nu ser vi en inflationsvåg likt 1970-talet som kom efter låg inflation och låga räntor under 1950-60-talen.

Precis som då är inflationen starkast i USA på grund av en expansiv finanspolitik. Då var det Vietnamkrig, nu Ukraina.

Inflationen spred sig till andra länder och oljepriserna steg i samband med oljeembargot.

Den kom till Sverige via höjda import- och exportpriser och att löneökningarna sköt iväg. Det var inledningen till vad som senare blev 1990-talskrisen. Om det kan hända åter beror på vad som händer i lönerörelsen nästa år. I USA och Storbritannien har löneökningarna redan skjutit fart och vi påverkas när andra länder höjer räntorna, sa Lars Calmfors som uttryckte tydlig kritik mot regeringens stödpaket inom el- och bränslepriser.

– Effekterna hos hushållen blir väldigt små. De som tjänar på sänkta drivmedelsskatter är de som exporterar drivmedlet, som Putin. Det är bättre att stöd riktas till drabbade grupper än till alla, sa Lars Calmfors.

Trots sin bekymrade framtidsprognos över den globala ekonomin la Lars Calmfors slutligen in en brasklapp.

– De flesta ekonomer, inklusive jag själv, trodde att vi hade gått in i en stabil ekonomisk utveckling, men det visar de senaste 15 åren att vi hade helt fel. Förhoppningsvis har jag lika mycket fel nu.

Susanne Nyström, ledarskribent på Dagens Nyheter, analyserade det politiska läget. Hon konstaterade att det är 102 dagar kvar till valet, lika många dagar som Ukrainakriget har pågått. Hon tror att alla åtta partier klarar riksdagsspärren men förespråkar en S+M-regering för att få en långsiktig hållbar politik och minska ytterkantspartiernas inflytande.

Susanne Nyström konstaterar att landsbygdsfrågorna aldrig har varit så het väljargrupp som i år, och att problemen på landsbygden är liknande de i storstädernas förorter med låga skolresultat, hög arbetslöshet och hög ohälsa.

Susanne anser att matmomsen bör höjas men är också orolig för att regeringen kommer med ett brett matbidrag precis som det blev med bilavdraget.

– Det är inte gratis att stå upp för Ukraina. Under valet kommer Sverige vara mitt i NATO-processen så var förberedd på cyberattacker, avslutade Susanne Nyström.