Riksförbundsstämman 2021

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2

Riksförbundsstämman 2020

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2019

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Anders Källström
      - Palle Borgström
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2018

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Anders Källström
      - Palle Borgström
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2017

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Helena Jonsson
      - Palle Borgström
      - Anders Källström
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2016

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2015

Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2014

- Stämmoprotokoll 
- Stämmobok
- Stämmotal
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Stämmoprotokoll från tidigare år

Riksförbundsstämman 2013
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2012
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2011
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2010
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2009
Ladda ner protokoll (pdf)