Riksförbundsstämman 2022

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner


Riksförbundsstämman 2021

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2020

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2019

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2018

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2017

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2016

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2015

Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Riksförbundsstämman 2014

- Stämmoprotokoll 
- Stämmobok
- Uppföljning av stämmobeslut kring motioner

Stämmoprotokoll från tidigare år

Riksförbundsstämman 2013
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2012
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2011
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2010
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2009
Ladda ner protokoll (pdf)