Riksförbundsstämman 2021

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2

Riksförbundsstämman 2020

- Stämmoprotokoll, del 1
- Stämmoprotokoll, del 2
- Stämmohandlingar, del 1
- Stämmobok, del 2

Riksförbundsstämman 2019

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Anders Källström
      - Palle Borgström

Riksförbundsstämman 2018

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Anders Källström
      - Palle Borgström

Riksförbundsstämman 2017

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal
      - Helena Jonsson
      - Palle Borgström
      - Anders Källström

Riksförbundsstämman 2016

- Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal

Riksförbundsstämman 2015

Stämmoprotokoll
- Stämmobok
- Stämmotal

Riksförbundsstämman 2014

- Stämmoprotokoll 
- Stämmobok
- Stämmotal

Stämmoprotokoll från tidigare år

Riksförbundsstämman 2013
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2012
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2011
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2010
Ladda ner protokoll (pdf)

Riksförbundsstämman 2009
Ladda ner protokoll (pdf)