Helena Jonsson: håll ihop!

”Håll i och håll ut” är ett vedertaget begrepp i LRF, myntat av KG Burman, LRFs tidigare VD. Helena Jonsson vill i sitt sista stämmotal som förbundsordförande lägga till ”håll ihop”, då detta är grunden för LRF och kooperationens existens och en förutsättning för att få inflytande att påverka utvecklingen i önskad riktning. 

Läs mer

Palle Borgström: Framtiden tillhör det gröna näringslivet

LRFs nye ordförande Palle Borgström tycker inte att det var bättre förr, och tror inte heller att vår bästa tid är nu. Det gröna näringslivet kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden. 

Läs och hör hans stämmotal här

Anders Källström: En känsla av kraft och framtidstro på riktigt.

VD Anders Källström berättar om nuläget, om det som fört oss hit och lite om det som kommer.

Läs mer